Giỏ hàng

TÀU HÀNG RỜI 10.000 DWT ĐẠI DƯƠNG SUNRISE

  • Chủ đầu tư : Tập đoàn đóng tàu Đại Dương
  • Đóng tại : Nhà máy đóng tàu Thái Bình Dương - PACIFIC SHIPYARD
  • Loại tàu : Tàu hàng rời 10.200 DWT
  • Cấp đăng kiểm : VN
  • Năm thực hiện : 2010
  • Hạng mục : 

- Sản xuất, cung cấp, thi công hệ thống tủ bảng điện chính, tủ điện sự cố, tủ điện phân phối, bàn điều khiển buồng lái, bàn điều khiển buồng máy...

- Sản xuất, cung cấp, thi công hệ thống thang máng cáp, cơ khí hỗ trợ lắp đặt các thiết bị điện

- Cung cấp và thi công hệ thống hệ thống dây cáp điện

- Cung cấp và thi công hệ thống đèn hàng hải & chiếu sáng

Danh mục tin tức

Từ khóa