Giỏ hàng

SERIES TÀU TUG (TÀU LAI DẮT)

  • Chủ đầu tư : Tập Đoàn DAMEN Hà Lan - DAMEN GROUP
  • Đối tác : Công Ty TNHH Alewijnse Việt Nam
  • Loại tàu : Tàu lai dắt công suất lớn chạy điện hoặc chạy dầu - RSD TUG 2513 Electric / ASD TUG 2813 /  ASD TUG 2312...
  • Cấp đăng kiểm : BV
  • Năm thực hiện : 2018 tới nay
  • Hạng mục : Sản xuất, cung cấp, thi công hệ thống tủ bảng điện chính, tủ điện sự cố, tủ điện phân phối, bàn điều khiển buồng lái, bàn điều khiển buồng máy, tủ điện hệ thống báo động...

Danh mục tin tức

Từ khóa