Giỏ hàng

DU THUYỀN ESSENCE GRAND HA LONG

  • Chủ đầu tư : Công Ty Vận Tải Biển Việt Thuận
  • Đóng tại : Nhà máy đóng tàu Hạ Long SBIC Ha Long Shipyard
  • Loại tàu : Du thuyền 
  • Cấp đăng kiểm : Việt Nam (VR)
  • Năm thực hiện : 2023 
  • Hạng mục : 

- Sản xuất, cung cấp, thi công hệ thống tủ bảng điện chính, tủ điện sự cố, tủ điện phân phối, bàn điều khiển buồng lái, bàn điều khiển buồng máy...

- Sản xuất, cung cấp, thi công hệ thống thang máng cáp, cơ khí hỗ trợ lắp đặt các thiết bị điện

- Cung cấp và thi công hệ thống hệ thống dây cáp điện

- Cung cấp và thi công hệ thống đèn hàng hải & chiếu sáng

Danh mục tin tức

Từ khóa