Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình cơ điện
Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình điện tàu thủy
Sản xuất tủ bảng điện tàu thủy, công nghiệp, dân dụng
Kinh doanh vật tư, thiết bị điện
Kinh doanh cáp tàu thủy, cáp công nghiệp, dân dụng
Tư vấn - Thiết kế - Thi công - Cung cấp vật tư Công trình Chiếu sáng
Đối tác của các nhà sản xuất thiết bị điện lớn

Ổ cắm công tắc chuông kín nước

Ổ cắm công tắc chuông kín nước #1

Ổ cắm công tắc chuông kín nước,Ổ cắm công tắc chuông kín nước, chuyên kinh doanh và cung cấp Ổ cắm công tắc chuông kín nước ,Chuông điện cho tàu thủy, Bell chuông điện kín nước YLK-24Z cấp bảo vệ chống nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 0,1A 0.1A loại quả nhỏ dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,Bell chuông điện kín nước YZ-24Z cấp bảo vệ chống nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 0,1A 0.1A loại quả to dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,Bell chuông điện kín nước YL120-24Z cấp bảo vệ chống nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 0,3A 0.3A kiểu Nhật dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,Bell chuông điện kín nước YLX120-24Z cấp bảo vệ chống nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 0,8A 0.8A kèm đèn kiểu Nhật dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,Bell chuông điện kín nước YL120-24J cấp bảo vệ chống nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 0,3A 0.3A kiểu Nhật dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,Bell chuông điện kín nước YLX120-220J cấp bảo vệ chống nước IP56 điện áp 220V cường độ dòng 0,8A 0.8A kèm đèn kiểu Nhật dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,Bell chuông điện kín nước YL200-24Z cấp bảo vệ chống nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 0,8A 0.8A kiểu Nhật dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,Bell chuông điện kín nước YLX200-24Z cấp bảo vệ chống nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 0,8A 0.8A kèm đèn kiểu Nhật dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,,Công tắc phích cắm cho cabin, công tắc cho cabin kiểu HE-2N-1 điện áp 250V cường độ dòng 16A dùng cho tàu thủy của haixing,công tắc cho cabin kiểu HE-2N-2 điện áp 250V cường độ dòng 16A dùng cho tàu thủy của haixing,phích cắm cho cabin kiểu CCT2-2 điện áp 250V cường độ dòng 16A dùng cho tàu thủy của haixing,phích cắm cho cabin kiểu CTE2-2Y-1 điện áp 250V cường độ dòng 16A dùng cho tàu thủy của haixing,phích cắm cho cabin kiểu CTE2-2B-1 điện áp 250V cường độ dòng 16A dùng cho tàu thủy của haixing,hộp nối âm tường của ổ cắm cho cabin kiểu JXN-1 dùng cho tàu thủy của haixing,hộp nối âm tường của ổ cắm cho cabin kiểu JXN-2 dùng cho tàu thủy của haixing,,Ổ cắm cho cabin, ổ cắm cho cabin kiểu CCZ2-2 điện áp 250V cường độ dòng 16A dùng cho tàu thủy của haixing,ổ cắm cho cabin kiểu CZE2-2N-2N điện áp 250V cường độ dòng 16A dùng cho tàu thủy của haixing,ổ cắm cho cabin kiểu CZE2-2B-2N điện áp 250V cường độ dòng 16A dùng cho tàu thủy của haixing,ổ cắm cho cabin kiểu CZE2-2Y-1N điện áp 250V cường độ dòng 16A dùng cho tàu thủy của haixing,ổ cắm cho cabin kiểu CZE2-2B-1N điện áp 250V cường độ dòng 16A dùng cho tàu thủy của haixing,hộp nối âm tường của ổ cắm cho cabin kiểu JXN-1 dùng cho tàu thủy của haixing,hộp nối âm tường của ổ cắm cho cabin kiểu JXN-2 dùng cho tàu thủy của haixing,hộp nối âm tường của ổ cắm cho cabin kiểu JXN-3 dùng cho tàu thủy của haixing,,Ổ cắm có công tắc kiểu CZKH, ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/MS kiểu CZKH101-1 kiểu bảo vệ cáp CZKH111-1 IP56 điện áp 24V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.5 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/MS kiểu CZKH101-2 kiểu bảo vệ cáp CZKH111-2 IP56 điện áp 125V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.6 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/MS kiểu CZKH101-3 kiểu bảo vệ cáp CZKH111-3 IP56 điện áp 250V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.6 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/MS kiểu CZKH101-4 kiểu bảo vệ cáp CZKH111-4 IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.6 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/MS kiểu CZKH101-5 kiểu bảo vệ cáp CZKH111-5 IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.7 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/R kiểu CZKH109-1 kiểu bảo vệ cáp CZKH119-1 IP56 điện áp 24V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.5 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/R kiểu CZKH109-2 kiểu bảo vệ cáp CZKH119-2 IP56 điện áp 125V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.6 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/R kiểu CZKH109-3 kiểu bảo vệ cáp CZKH119-3 IP56 điện áp 250V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.6 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/R kiểu CZKH109-4 kiểu bảo vệ cáp CZKH119-4 IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.6 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/R kiểu CZKH109-5 kiểu bảo vệ cáp CZKH119-5 IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.7 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/D kiểu CZKH201-1 kiểu bảo vệ cáp CZKH211-1 IP56 điện áp 24V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.7 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/D kiểu CZKH201-2 kiểu bảo vệ cáp CZKH211-2 IP56 điện áp 125V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.8 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/D kiểu CZKH201-3 kiểu bảo vệ cáp CZKH211-3 IP56 điện áp 250V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.8 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/D kiểu CZKH201-4 kiểu bảo vệ cáp CZKH211-4 IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.8 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/D kiểu CZKH201-5 kiểu bảo vệ cáp CZKH211-5 IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.9 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/2 kiểu CZKH202-1 kiểu bảo vệ cáp CZKH212-1 IP56 điện áp 24V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.7 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/2 kiểu CZKH202-2 kiểu bảo vệ cáp CZKH212-2 IP56 điện áp 125V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.8 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/2 kiểu CZKH202-3 kiểu bảo vệ cáp CZKH212-3 IP56 điện áp 250V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.8 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/2 kiểu CZKH202-4 kiểu bảo vệ cáp CZKH212-4 IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.8 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/2 kiểu CZKH202-5 kiểu bảo vệ cáp CZKH212-5 IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.9 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/2/R kiểu CZKH209-1 kiểu bảo vệ cáp CZKH219-1 IP56 điện áp 24V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.7 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/2/R kiểu CZKH209-2 kiểu bảo vệ cáp CZKH219-2 IP56 điện áp 125V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.8 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/2/R kiểu CZKH209-3 kiểu bảo vệ cáp CZKH219-3 IP56 điện áp 250V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.8 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/2/R kiểu CZKH209-4 kiểu bảo vệ cáp CZKH219-4 IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.8 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm có công tắc kín nước mã 1144/2/R kiểu CZKH209-5 kiểu bảo vệ cáp CZKH219-5 IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.9 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,,Ổ phích cắm đồng kiểu CTH CZH, phích cắm kín nước mã 1142/MS kiểu CTH101-1 kiểu bảo vệ cáp CTH111-1 kín nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 0.56 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,phích cắm kín nước mã 1142/MS kiểu CTH101-2 kiểu bảo vệ cáp CTH111-2 kín nước IP56 điện áp 125V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 0.57 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,phích cắm kín nước mã 1142/MS kiểu CTH101-3 kiểu bảo vệ cáp CTH111-3 kín nước IP56 điện áp 250V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 0.57 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,phích cắm kín nước mã 1142/MS kiểu CTH101-4 kiểu bảo vệ cáp CTH111-4 kín nước IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 0.57 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,phích cắm kín nước mã 1142/MS kiểu CTH101-5 kiểu bảo vệ cáp CTH111-5 kín nước IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 0.58 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141 kiểu CZH201-1 kiểu bảo vệ cáp CZH211-1 kín nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.3 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141 kiểu CZH201-2 kiểu bảo vệ cáp CZH211-2 kín nước IP56 điện áp 125V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.4 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141 kiểu CZH201-3 kiểu bảo vệ cáp CZH211-3 kín nước IP56 điện áp 250V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.4 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141 kiểu CZH201-4 kiểu bảo vệ cáp CZH211-4 kín nước IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.5 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141 kiểu CZH201-5 kiểu bảo vệ cáp CZH211-5 kín nước IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.5 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/R kiểu CZH209-1 kiểu bảo vệ cáp CZH219-1 kín nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.3 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/R kiểu CZH209-2 kiểu bảo vệ cáp CZH219-2 kín nước IP56 điện áp 125V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.4 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/R kiểu CZH209-3 kiểu bảo vệ cáp CZH219-3 kín nước IP56 điện áp 250V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.4 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/R kiểu CZH209-4 kiểu bảo vệ cáp CZH219-4 kín nước IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.5 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/R kiểu CZH209-5 kiểu bảo vệ cáp CZH219-5 kín nước IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.5 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/D kiểu CZH101-1 kiểu bảo vệ cáp CZH111-1 kín nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.4 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/D kiểu CZH101-2 kiểu bảo vệ cáp CZH111-2 kín nước IP56 điện áp 125V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.5 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/D kiểu CZH101-3 kiểu bảo vệ cáp CZH111-3 kín nước IP56 điện áp 250V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.5 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/D kiểu CZH101-4 kiểu bảo vệ cáp CZH111-4 kín nước IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.5 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/D kiểu CZH101-5 kiểu bảo vệ cáp CZH111-5 kín nước IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.6 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/2 kiểu CZH202-1 kiểu bảo vệ cáp CZH212-1 kín nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.4 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/2 kiểu CZH202-2 kiểu bảo vệ cáp CZH212-2 kín nước IP56 điện áp 125V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.5 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/2 kiểu CZH202-3 kiểu bảo vệ cáp CZH212-3 kín nước IP56 điện áp 250V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.5 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/2 kiểu CZH202-4 kiểu bảo vệ cáp CZH212-4 kín nước IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.5 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/2 kiểu CZH202-5 kiểu bảo vệ cáp CZH212-5 kín nước IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.6 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/2R kiểu CZH109-1 kiểu bảo vệ cáp CZH119-1 kín nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.4 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/2R kiểu CZH109-2 kiểu bảo vệ cáp CZH119-2 kín nước IP56 điện áp 125V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.5 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/2R kiểu CZH109-3 kiểu bảo vệ cáp CZH119-3 kín nước IP56 điện áp 250V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.5 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/2R kiểu CZH109-4 kiểu bảo vệ cáp CZH119-4 kín nước IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.5 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,ổ cắm kín nước mã 1141/2R kiểu CZH109-5 kiểu bảo vệ cáp CZH119-5 kín nước IP56 điện áp 500V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.6 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,,Công tắc tàu thủy kiểu HH, công tắc kín nước mã 1133 kiểu HH101-1 kiểu bảo vệ cáp HH111-1 kín nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 0.8 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133 kiểu HH101-2 kiểu bảo vệ cáp HH111-2 kín nước IP56 điện áp 125V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 0.8 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133 kiểu HH101-3 kiểu bảo vệ cáp HH111-3 kín nước IP56 điện áp 250V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 0.8 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133 kiểu HH101-4 kiểu bảo vệ cáp HH111-4 kín nước IP56 điện áp 380V 440V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 0.8 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133 kiểu HH101-5 kiểu bảo vệ cáp HH111-5 kín nước IP56 điện áp 380V 440V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 0.8 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/D kiểu HH201-1 kiểu bảo vệ cáp HH211-1 kín nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/D kiểu HH201-2 kiểu bảo vệ cáp HH211-2 kín nước IP56 điện áp 125V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/D kiểu HH201-3 kiểu bảo vệ cáp HH211-3 kín nước IP56 điện áp 250V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/D kiểu HH201-4 kiểu bảo vệ cáp HH211-4 kín nước IP56 điện áp 380V 440V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/D kiểu HH201-5 kiểu bảo vệ cáp HH211-5 kín nước IP56 điện áp 380V 440V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/2 kiểu HH202-1 kiểu bảo vệ cáp HH212-1 kín nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/2 kiểu HH202-2 kiểu bảo vệ cáp HH212-2 kín nước IP56 điện áp 125V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/2 kiểu HH202-3 kiểu bảo vệ cáp HH212-3 kín nước IP56 điện áp 250V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/2 kiểu HH202-4 kiểu bảo vệ cáp HH212-4 kín nước IP56 điện áp 380V 440V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/2 kiểu HH202-5 kiểu bảo vệ cáp HH212-5 kín nước IP56 điện áp 380V 440V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/3 kiểu HH302-1 kiểu bảo vệ cáp HH312-1 kín nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/3 kiểu HH302-2 kiểu bảo vệ cáp HH312-2 kín nước IP56 điện áp 125V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/3 kiểu HH302-3 kiểu bảo vệ cáp HH312-3 kín nước IP56 điện áp 250V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/3 kiểu HH302-4 kiểu bảo vệ cáp HH312-4 kín nước IP56 điện áp 380V 440V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/3 kiểu HH302-5 kiểu bảo vệ cáp HH312-5 kín nước IP56 điện áp 380V 440V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/2D kiểu HH402-1 kiểu bảo vệ cáp HH412-1 kín nước IP56 điện áp 24V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/2D kiểu HH402-2 kiểu bảo vệ cáp HH412-2 kín nước IP56 điện áp 125V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/2D kiểu HH402-3 kiểu bảo vệ cáp HH412-3 kín nước IP56 điện áp 250V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/2D kiểu HH402-4 kiểu bảo vệ cáp HH412-4 kín nước IP56 điện áp 380V 440V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,công tắc kín nước mã 1133/2D kiểu HH402-5 kiểu bảo vệ cáp HH412-5 kín nước IP56 điện áp 380V 440V cường độ dòng 10A 16A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu đồng thau trọng lượng 1.1 kg dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của haixing,,Hộp đấu nối 2N-PB, hộp đấu nối kiểu 2N-PB kín nước IP56 điện áp 500V cường độ dòng 20A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu nhựa tổng hợp dùng cho tàu thủy tàu biển hành hải của haixing,,Hộp đấu nối 1N-PC, hộp đấu nối kiểu 1N-PC kín nước IP56 điện áp 500V cường độ dòng 20A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu nhựa tổng hợp dùng cho tàu thủy tàu biển của haixing,,Hộp đấu nối 1N-PB, hộp đấu nối kiểu 1N-PB kín nước IP56 điện áp 250V cường độ dòng 20A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu nhựa tổng hợp dùng cho tàu thủy tàu biển của haixing,,Hộp đấu nối J-2M, hộp đấu nối kiểu J-2M kín nước IP56 điện áp 250V cường độ dòng 20A cho cáp phi 14 phi 16 chất liệu nhựa tổng hợp dùng cho tàu thủy tàu biển mã vật tư hàng hải quốc tế impa 794833 của haixing,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á