Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình cơ điện
Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình điện tàu thủy
Sản xuất tủ bảng điện tàu thủy, công nghiệp, dân dụng
Kinh doanh vật tư, thiết bị điện
Kinh doanh cáp tàu thủy, cáp công nghiệp, dân dụng
Tư vấn - Thiết kế - Thi công - Cung cấp vật tư Công trình Chiếu sáng
Đối tác của các nhà sản xuất thiết bị điện lớn

Máng cáp

Máng cáp #1

Máng cáp,Máng cáp, chuyên kinh doanh và cung cấp Máng cáp ,Nối máng cáp giảm đều,,Co máng cáp xuống,,Co máng cáp lên,,Máng cáp chữ T,,Máng cáp chữ X,,Máng cáp chữ L,Máng cáp cút chữ L 40x60 MC40x60 chiều cao 40 chiều rộng 60 tôn dày 0.8 1.0 1.2 1.5 mm,Máng cáp cút chữ L 50x50 MC50x50 chiều cao 50 chiều rộng 50 tôn dày 0.8 1.0 1.2 1.5 mm,Máng cáp cút chữ L 50x75 MC50x75 chiều cao 50 chiều rộng 75 tôn dày 0.8 1.0 1.2 1.5 mm,Máng cáp cút chữ L 50x100 MC50x100 chiều cao 50 chiều rộng 100 tôn dày 0.8 1.0 1.2 1.5 mm,Máng cáp cút chữ L 50x150 MC50x150 chiều cao 50 chiều rộng 150 tôn dày 0.8 1.0 1.2 1.5 mm,Máng cáp cút chữ L 50x200 MC50x200 chiều cao 50 chiều rộng 200 tôn dày 0.8 1.0 1.2 1.5 mm,Máng cáp cút chữ L 50x250 MC50x250 chiều cao 50 chiều rộng 250 tôn dày 1.0 1.2 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 50x300 MC50x300 chiều cao 50 chiều rộng 300 tôn dày 1.0 1.2 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 75x100 MC75x100 chiều cao 75 chiều rộng 100 tôn dày 0.8 1.0 1.2 1.5 mm,Máng cáp cút chữ L 75x150 MC75x150 chiều cao 75 chiều rộng 150 tôn dày 0.8 1.0 1.2 1.5 mm,Máng cáp cút chữ L 75x200 MC75x200 chiều cao 75 chiều rộng 200 tôn dày 1.0 1.2 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 75x250 MC75x250 chiều cao 75 chiều rộng 250 tôn dày 1.2 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 75x300 MC75x300 chiều cao 75 chiều rộng 300 tôn dày 1.2 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 75x400 MC75x400 chiều cao 75 chiều rộng 400 tôn dày 1.2 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 100x100 MC100x100 chiều cao 100 chiều rộng 100 tôn dày 1.0 1.2 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 100x150 MC100x150 chiều cao 100 chiều rộng 150 tôn dày 1.2 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 100x200 MC100x200 chiều cao 100 chiều rộng 200 tôn dày 1.2 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 100x250 MC100x250 chiều cao 100 chiều rộng 250 tôn dày 1.2 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 100x300 MC100x300 chiều cao 100 chiều rộng 300 tôn dày 1.2 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 100x400 MC100x400 chiều cao 100 chiều rộng 400 tôn dày 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 100x500 MC100x500 chiều cao 100 chiều rộng 500 tôn dày 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 150x150 MC150x150 chiều cao 150 chiều rộng 150 tôn dày 1.2 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 150x200 MC150x200 chiều cao 150 chiều rộng 200 tôn dày 1.2 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 150x300 MC150x300 chiều cao 150 chiều rộng 300 tôn dày 1.2 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 150x400 MC150x400 chiều cao 150 chiều rộng 400 tôn dày 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 150x500 MC150x500 chiều cao 150 chiều rộng 500 tôn dày 1.5 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 150x600 MC150x600 chiều cao 150 chiều rộng 600 tôn dày 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 200x400 MC200x400 chiều cao 200 chiều rộng 400 tôn dày 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 200x500 MC200x500 chiều cao 200 chiều rộng 500 tôn dày 2.0 mm,Máng cáp cút chữ L 200x600 MC200x600 chiều cao 200 chiều rộng 600 tôn dày 2.0,máng cáp công nghiệp,,Máng cáp thẳng,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á