Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình cơ điện
Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình điện tàu thủy
Sản xuất tủ bảng điện tàu thủy, công nghiệp, dân dụng
Kinh doanh vật tư, thiết bị điện
Kinh doanh cáp tàu thủy, cáp công nghiệp, dân dụng
Tư vấn - Thiết kế - Thi công - Cung cấp vật tư Công trình Chiếu sáng
Đối tác của các nhà sản xuất thiết bị điện lớn

Ổ phích cắm BALS

Ổ phích cắm BALS,Ổ phích cắm BALS, chuyên kinh doanh và cung cấp Ổ phích cắm BALS ,Phích cắm 32A 5P 400V 2142,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP44 32A 5P 5 cực điện áp 400V 2142,,,phích cắm công nghiệp không kín nước IP44,,Phích cắm 32A 3P 230V 2138,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP44 32A 3P 3 cực điện áp 230V 2138,,,phích cắm công nghiệp không kín nước IP44,,Phích cắm 16A 5P 400V 2136,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP44 16A 5P 5 cực điện áp 400V 2136,,,phích cắm công nghiệp không kín nước IP44,,Phích cắm 16A 4P 400V 2130,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP44 16A 4P 4 cực điện áp 400V 2130,,,phích cắm công nghiệp không kín nước IP44,,Phích cắm 16A 3P 230V 2126,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP44 16A 3P 3 cực điện áp 230V 2126,,,phích cắm công nghiệp không kín nước IP44,,Phích cắm 16A 3P 230V 245,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP44 16A 3P 3 cực điện áp 230V 245,,,phích cắm công nghiệp không kín nước IP44,,Phích cắm 32A 5P 400V 21241,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP67 32A 5P 5 cực điện áp 400V 21241,,,phích cắm công nghiệp kín nước IP67,,Phích cắm 32A 4P 400V 21351,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP67 32A 4P 4 cực điện áp 400V 21351,,,phích cắm công nghiệp kín nước IP67,,Phích cắm 32A 3P 230V 21240,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP67 32A 3P 3 cực điện áp 230V 21240,,,phích cắm công nghiệp kín nước IP67,,Phích cắm 16A 5P 400V 21239,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP67 16A 5P 5 cực điện áp 400V 21239,,,phích cắm công nghiệp kín nước IP67,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á