Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình cơ điện
Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình điện tàu thủy
Sản xuất tủ bảng điện tàu thủy, công nghiệp, dân dụng
Kinh doanh vật tư, thiết bị điện
Kinh doanh cáp tàu thủy, cáp công nghiệp, dân dụng
Tư vấn - Thiết kế - Thi công - Cung cấp vật tư Công trình Chiếu sáng
Đối tác của các nhà sản xuất thiết bị điện lớn

Ổ phích cắm Mennekes

Ổ phích cắm Mennekes,Ổ phích cắm Mennekes, chuyên kinh doanh và cung cấp Ổ phích cắm Mennekes ,Ổ cắm có khóa liên động 16A/32/63A IP67,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp,ổ cắm có khóa liên động kín nước,ổ cắm có khóa liên động mennekes,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp mennekes,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp kín nước,ổ cắm có khóa liên động kín nước,ổ cắm có khóa liên động mennekes kín nước,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp mennekes kín nước,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp kín nước IP67,ổ cắm có khóa liên động kín nước IP67,ổ cắm có khóa liên động mennekes kín nước IP67,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp mennekes kín nước IP67,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp,ổ cắm có khóa liên động kín nước,ổ cắm có khóa liên động mennekes,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp mennekes,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp kín nước,ổ cắm có khóa liên động kín nước,ổ cắm có khóa liên động mennekes kín nước,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp mennekes kín nước,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp kín nước,ổ cắm có khóa liên động kín nước,ổ cắm có khóa liên động mennekes kín nước,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp mennekes kín nước,Ổ cắm mennekes 7012A có khóa liên động 2+E 16A 230V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm mennekes 5793A có khóa liên động 2+E 32A 230V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm mennekes 5911A có khóa liên động 2+E 63A 230V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm mennekes 5600A có khóa liên động 3+E 16A 400V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm mennekes 5603A có khóa liên động 3+N+E 5603A 16A 400V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm mennekes 5605A có khóa liên động 3+E 32A 400V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm mennekes 5608A có khóa liên động 3+N+E 32A 400V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm mennekes 5110A có khóa liên động 3+E 63A 400V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm mennekes 5113A có khóa liên động 3+N+E 63A 400V/50Hz-60Hz IP67,,Ổ cắm có khóa liên động 16A/32/63A IP44,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp,ổ cắm có khóa liên động kín nước,ổ cắm có khóa liên động mennekes,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp mennekes,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp kín nước,ổ cắm có khóa liên động kín nước,ổ cắm có khóa liên động mennekes kín nước,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp mennekes kín nước,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp kín nước IP44,ổ cắm có khóa liên động không kín nước IP44,ổ cắm có khóa liên động mennekes kín nước IP44,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp mennekes kín nước IP44,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp,ổ cắm có khóa liên động kín nước,ổ cắm có khóa liên động mennekes,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp mennekes,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp kín nước,ổ cắm có khóa liên động kín nước,ổ cắm có khóa liên động mennekes kín nước,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp mennekes kín nước,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp kín nước,ổ cắm có khóa liên động kín nước,ổ cắm có khóa liên động mennekes kín nước,ổ cắm có khóa liên động công nghiệp mennekes kín nước,Ổ cắm mennekes 7002A có khóa liên động 2+E 16A 230V/50Hz-60Hz IP44,Ổ cắm mennekes 5696A có khóa liên động 2+E 32A 230V/50Hz-60Hz IP44,Ổ cắm mennekes 6571A có khóa liên động 2+E 63A 230V/50Hz-60Hz IP44,Ổ cắm mennekes 5100A có khóa liên động 3+E 16A 400V/50Hz-60Hz IP44,Ổ cắm mennekes 5103A có khóa liên động 3+N+E 5603A 16A 400V/50Hz-60Hz IP44,Ổ cắm mennekes 5105A có khóa liên động 3+E 32A 400V/50Hz-60Hz IP44,Ổ cắm mennekes 5108A có khóa liên động 3+N+E 32A 400V/50Hz-60Hz IP44,Ổ cắm mennekes 5956A có khóa liên động 3+E 63A 400V/50Hz-60Hz IP44,Ổ cắm mennekes 5959A có khóa liên động 3+N+E 63A 400V/50Hz-60Hz IP44,,Ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel 63A/125A IP67,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel công nghiệp,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel kín nước,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel mennekes,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel công nghiệp mennekes,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel công nghiệp kín nước,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel kín nước,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel mennekes kín nước,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel công nghiệp mennekes kín nước,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel công nghiệp kín nước IP67,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel kín nước IP67,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel mennekes kín nước IP67,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel công nghiệp mennekes kín nước IP67,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel công nghiệp,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel kín nước,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel mennekes,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel công nghiệp mennekes,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel công nghiệp kín nước,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel kín nước,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel mennekes kín nước,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel công nghiệp mennekes kín nước,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel công nghiệp kín nước,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel kín nước,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel mennekes kín nước,ổ cắm nối tiếp xúc chống nhiệt nickel công nghiệp mennekes kín nước,ổ cắm nối mennekes 3403 kín nước tiếp xúc chống nhiệt nickel 2+E 63A 230V/50Hz-60Hz IP67,ổ cắm nối mennekes 3457 kín nước tiếp xúc chống nhiệt nickel 2+E 125A 230V/50Hz-60Hz IP67,ổ cắm nối mennekes 3408 kín nước tiếp xúc chống nhiệt nickel 3+E 63A 230V/50Hz-60Hz IP67,ổ cắm nối mennekes 3425 kín nước tiếp xúc chống nhiệt nickel 3+N+E 63A 400V/50Hz-60Hz IP67,ổ cắm nối mennekes 3469 kín nước tiếp xúc chống nhiệt nickel 3+E 125A 400V/50Hz-60Hz IP67,ổ cắm nối mennekes 3480 kín nước tiếp xúc chống nhiệt nickel 3+N+E 125A 400V/50Hz-60Hz IP67,,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít 16/32A IP67,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít công nghiệp,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít kín nước,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít mennekes,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít công nghiệp mennekes,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít công nghiệp kín nước,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít kín nước,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít mennekes kín nước,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít công nghiệp mennekes kín nước,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít công nghiệp kín nước IP67,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít kín nước IP67,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít mennekes kín nước IP67,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít công nghiệp mennekes kín nước IP67,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít công nghiệp,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít kín nước,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít mennekes,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít công nghiệp mennekes,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít công nghiệp kín nước,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít kín nước,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít mennekes kín nước,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít công nghiệp mennekes kín nước,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít công nghiệp kín nước,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít kín nước,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít mennekes kín nước,Ổ cắm nối tiếp xúc bắt vít công nghiệp mennekes kín nước,Ổ cắm nối 540 tiếp xúc bắt vít kín nước 2+E 16A 230V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm nối 552 tiếp xúc bắt vít kín nước 2+E 32A 230V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm nối 544 tiếp xúc bắt vít kín nước 3+E 63A 230V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm nối 550 tiếp xúc bắt vít kín nước 3+N+E 16A 400V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm nối 556 tiếp xúc bắt vít kín nước 3+E 32A 400V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm nối 562 tiếp xúc bắt vít kín nước 3+N+E 32A 400V/50Hz-60Hz IP67,,Ổ cắm nối 16/32/63A IP44,Ổ cắm nối công nghiệp,Ổ cắm nối không kín nước,Ổ cắm nối mennekes,Ổ cắm nối công nghiệp mennekes,Ổ cắm nối công nghiệp không kín nước,Ổ cắm nối không kín nước,Ổ cắm nối mennekes không kín nước,Ổ cắm nối công nghiệp mennekes không kín nước,Ổ cắm nối công nghiệp không kín nước IP44,Ổ cắm nối không kín nước IP44,Ổ cắm nối mennekes không kín nước IP44,Ổ cắm nối công nghiệp mennekes không kín nước IP44,Ổ cắm nối công nghiệp,Ổ cắm nối không kín nước,Ổ cắm nối mennekes,Ổ cắm nối công nghiệp mennekes,Ổ cắm nối công nghiệp không kín nước,Ổ cắm nối không không kín nước,Ổ cắm nối mennekes không kín nước,Ổ cắm nối công nghiệp mennekes không kín nước,Ổ cắm nối công nghiệp không kín nước,Ổ cắm nối không kín nước,Ổ cắm nối mennekes không kín nước,Ổ cắm nối công nghiệp mennekes không kín nước,Ổ cắm nối 510 không kín nước 2+E 16A 230V/50Hz-60Hz IP44,Ổ cắm nối 522 không kín nước 2+E 32A 230V/50Hz-60Hz IP44,Ổ cắm nối 3272 không kín nước 2+E 63A 230V/50Hz-60Hz IP44,Ổ cắm nối 514 không kín nước 3+E 16A 400V/50Hz-60Hz IP44,Ổ cắm nối 5 không kín nước 3+N+E 16A 400V/50Hz-60Hz IP44,Ổ cắm nối 526 không kín nước 3+E 32A 400V/50Hz-60Hz IP44,Ổ cắm nối 6 không kín nước 3+N+E 32A 400V/50Hz-60Hz IP44,Ổ cắm nối 3275 không kín nước 3+E 63A 400V/50Hz-60Hz IP44,Ổ cắm nối 3285 không kín nước 3+N+E 63A 400V/50Hz-60Hz IP44,,Phích cắm đầu tiếp xúc chống nhiệt 63/125A IP67,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt công nghiệp,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt kín nước,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt mennekes,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt công nghiệp mennekes,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt công nghiệp kín nước,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt kín nước,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt mennekes kín nước,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt công nghiệp mennekes kín nước,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt công nghiệp kín nước IP67,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt kín nước IP67,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt mennekes kín nước IP67,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt công nghiệp mennekes kín nước IP67,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt công nghiệp,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt kín nước,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt mennekes,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt công nghiệp mennekes,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt công nghiệp kín nước,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt không kín nước,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt mennekes kín nước,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt công nghiệp mennekes kín nước,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt công nghiệp kín nước,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt kín nước,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt mennekes kín nước,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt công nghiệp mennekes kín nước,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt 3303 kín nước 2+E 63A 230V/50Hz-60Hz IP67,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt 3358 kín nước 2+E 125A 230V/50Hz-60Hz IP67,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt 3308 kín nước 3+E 63A 400V/50Hz-60Hz IP67,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt 3325 kín nước 3+N+E 63A 400V/50Hz-60Hz IP67,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt 3374 kín nước 3+E 125A 400V/50Hz-60Hz IP67,Phích cắm có đầu tiếp xúc chống nhiệt 3281 kín nước 3+N+E 125A 400V/50Hz-60Hz IP67,,Phích cắm bắt vít nguyên khối 16/32A IP67,Phích cắm bắt vít nguyên khối công nghiệp,Phích cắm bắt vít nguyên khối kín nước,Phích cắm bắt vít nguyên khối mennekes,Phích cắm bắt vít nguyên khối công nghiệp mennekes,Phích cắm bắt vít nguyên khối công nghiệp kín nước,Phích cắm bắt vít nguyên khối kín nước,Phích cắm bắt vít nguyên khối mennekes kín nước,Phích cắm bắt vít nguyên khối công nghiệp mennekes kín nước,Phích cắm bắt vít nguyên khối công nghiệp kín nước IP67,Phích cắm bắt vít nguyên khối kín nước IP67,Phích cắm bắt vít nguyên khối mennekes kín nước IP67,Phích cắm bắt vít nguyên khối công nghiệp mennekes kín nước IP67,Phích cắm bắt vít nguyên khối công nghiệp,Phích cắm bắt vít nguyên khối kín nước,Phích cắm bắt vít nguyên khối mennekes,Phích cắm bắt vít nguyên khối công nghiệp mennekes,Phích cắm bắt vít nguyên khối công nghiệp kín nước,Phích cắm bắt vít nguyên khối không kín nước,Phích cắm bắt vít nguyên khối mennekes kín nước,Phích cắm bắt vít nguyên khối công nghiệp mennekes kín nước,Phích cắm bắt vít nguyên khối công nghiệp kín nước,Phích cắm bắt vít nguyên khối kín nước,Phích cắm bắt vít nguyên khối mennekes kín nước,Phích cắm bắt vít nguyên khối công nghiệp mennekes kín nước,Phích cắm bắt vít nguyên khối 278 kín nước 2+E 16A 230V/50Hz-60Hz IP67,Phích cắm bắt vít nguyên khối 290 kín nước 2+E 32A 230V/50Hz-60Hz IP67,Phích cắm bắt vít nguyên khối 282 kín nước 3+E 16A 400V/50Hz-60Hz IP67,Phích cắm bắt vít nguyên khối 288 kín nước 3+N+E 16A 400V/50Hz-60Hz IP67,Phích cắm bắt vít nguyên khối 294 kín nước 3+E 32A 400V/50Hz-60Hz IP67,Phích cắm bắt vít nguyên khối 300 kín nước 3+N+E 32A 400V/50Hz-60Hz IP67,,Phích cắm 16/32/63A IP44,Phích cắm CEE công nghiệp,Phích cắm CEE không kín nước,Phích cắm CEE mennekes,Phích cắm CEE công nghiệp mennekes,Phích cắm CEE công nghiệp không kín nước,Phích cắm CEE không kín nước,Phích cắm CEE mennekes không kín nước,Phích cắm CEE công nghiệp mennekes không kín nước,Phích cắm CEE công nghiệp không kín nước IP44,Phích cắm CEE không kín nước IP44,Phích cắm CEE mennekes không kín nước IP44,Phích cắm CEE công nghiệp mennekes không kín nước IP44,Phích cắm CEE công nghiệp,Phích cắm CEE không kín nước,Phích cắm CEE mennekes,Phích cắm CEE công nghiệp mennekes,Phích cắm CEE công nghiệp không kín nước,Phích cắm CEE không không kín nước,Phích cắm CEE mennekes không kín nước,Phích cắm CEE công nghiệp mennekes không kín nước,Phích cắm CEE công nghiệp không kín nước,Phích cắm CEE không kín nước,Phích cắm CEE mennekes không kín nước,Phích cắm CEE công nghiệp mennekes không kín nước,Phích cắm CEE 248 không kín nước 2+E 16A 230V/50Hz-60Hz IP44,Phích cắm CEE 260 không kín nước 2+E 32A 230V/50Hz-60Hz IP44,Phích cắm CEE 3212 không kín nước 2+E 32A 230V/50Hz-60Hz IP44,Phích cắm CEE 252 không kín nước 3+E 16A 400V/50Hz-60Hz IP44,Phích cắm CEE 3 không kín nước 3+N+E 16A 400V/50Hz-60Hz IP44,Phích cắm CEE 264 không kín nước 3+E 32A 400V/50Hz-60Hz IP44,Phích cắm CEE 4 không kín nước 3+N+E 32A 400V/50Hz-60Hz IP44,Phích cắm CEE 3252 không kín nước 3+E 63A 400V/50Hz-60Hz IP44,Phích cắm CEE 3258 không kín nước 3+N+E 63A 400V/50Hz-60Hz IP44,,Ổ cắm gắn âm thẳng 63/125A IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng mennekes,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp mennekes,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng mennekes kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp mennekes kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp kín nước IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng kín nước IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng mennekes kín nước IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp mennekes kín nước IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng mennekes,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp mennekes,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng không kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng mennekes kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp mennekes kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng mennekes kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp mennekes kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 1264A kín nước 2+E 63A 230V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3380 kín nước 2+E 125A 230V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 1124A kín nước 3+E 63A 400V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 1128A kín nước 3+N+E 63A 400V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 1457 kín nước 3+E 125A 400V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 1461 kín nước 3+N+E 125A 400V/50Hz-60Hz IP67,,Ổ cắm gắn âm thẳng 16/32A IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng mennekes,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp mennekes,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng mennekes kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp mennekes kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp kín nước IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng kín nước IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng mennekes kín nước IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp mennekes kín nước IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng mennekes,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp mennekes,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng không kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng mennekes kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp mennekes kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng mennekes kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng công nghiệp mennekes kín nước,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 218A kín nước 2+E 16A 230V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 230A kín nước 2+E 32A 230V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 222A kín nước 3+E 16A 400V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 228A kín nước 3+N+E 16A 400V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 234A kín nước 3+E 32A 400V/50Hz-60Hz IP67,Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 240A kín nước 3+N+E 32A 400V/50Hz-60Hz IP67,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á