Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình cơ điện
Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình điện tàu thủy
Sản xuất tủ bảng điện tàu thủy, công nghiệp, dân dụng
Kinh doanh vật tư, thiết bị điện
Kinh doanh cáp tàu thủy, cáp công nghiệp, dân dụng
Tư vấn - Thiết kế - Thi công - Cung cấp vật tư Công trình Chiếu sáng
Đối tác của các nhà sản xuất thiết bị điện lớn

Tụ bù

Tụ bù,Tụ bù, chuyên kinh doanh và cung cấp Tụ bù ,Cuộn kháng 3P 440V P=14% NUINTEK,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 10KVAR-440V NSR-L0.6 NSR-L14.442010 10 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 15KVAR-440V NSR-L0.9 NSR-L14.442010 15 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 20KVAR-440V NSR-L1.2 NSR-L14.442020 20 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 25KVAR-440V NSR-L1.5 NSR-L14.442025 25 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 30KVAR-440V NSR-L1.8 NSR-L14.442030 30 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 40KVAR-440V NSR-L2.4 NSR-L14.442040 40 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 50KVAR-440V NSR-L3.0 NSR-L14.442050 50 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 60KVAR-440V NSR-L3.6 NSR-L14.442060 60 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 75KVAR-440V NSR-L4.5 NSR-L14.442075 75 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 80KVAR-440V NSR-L14.442080 80 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 100KVAR-440V NSR-L6.0 NSR-L14.4420100 100 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 120KVAR-440V NSR-L14.4420120 100 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 150KVAR-440V NSR-L9.0 NSR-L14.4420150 150 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 200KVAR-440V NSR-L12.0 NSR-L14.4420200 200 kvar NUINTEK Hàn Quốc,,Cuộn kháng 3P 440V P=7% NUINTEK,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 10KVAR-440V NSR-L0.6 NSR-L7.442010 10 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 15KVAR-440V NSR-L0.9 NSR-L7.442015 15 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 20KVAR-440V NSR-L1.2 NSR-L7.442020 20 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 25KVAR-440V NSR-L1.5 NSR-L7.442025 25 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 30KVAR-440V NSR-L1.8 NSR-L7.442030 30 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 40KVAR-440V NSR-L2.4 NSR-L7.442040 40 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 50KVAR-440V NSR-L3.0 NSR-L7.442050 50 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 60KVAR-440V NSR-L3.6 NSR-L7.442060 60 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 75KVAR-440V NSR-L4.5 NSR-L7.442075 75 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 80KVAR-440V NSR-L7.442080 80 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 100KVAR-440V NSR-L6.0 NSR-L7.4420100 100 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 120KVAR-440V NSR-L7.4420120 100 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 150KVAR-440V NSR-L9.0 NSR-L7.4420150 150 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 200KVAR-440V NSR-L12.0 NSR-L7.4420200 200 kvar NUINTEK Hàn Quốc,,Tụ bù trung thế NUINTEK,tụ bù trung thế NUINTEK 3.3kV 1.9kV 1P 50Hz APJ-P33192,tụ bù trung thế NUINTEK 6.6kV 3.8kV 1P 50Hz APJ-P66382,tụ bù trung thế NUINTEK 22.9kV 6.6kV 1P 50Hz APJ-P22662,tụ bù trung thế NUINTEK 22.9kV 13.2kV 1P 50Hz APJ-P33132,tụ bù trung thế NUINTEK 35kV 23kV 1P 50Hz APJ-P25232,tụ bù trung thế NUINTEK 3.3kV- 3.3kV 3P 50Hz APJ-P33332,tụ bù trung thế NUINTEK 6.6kV 6.6kV 3P 50HZ APJ-P66662,tụ bù trung thế NUINTEK 7.2kV- 7.2kV 3P 50Hz APJ-P72722,tụ bù trung thế NUINTEK 12kV 12kV 3P 50HZ APJ-P12122,,Tụ bù khô hạ thế 440V NUINTEK,tụ bù khô hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V-10KVAR KNE-4431646S,tụ bù khô hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V-15KVAR KNE-4432476S,tụ bù khô hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V-20KVAR KNE-4433296S,tụ bù khô hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V-25KVAR KNE-4434116S,tụ bù khô hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V-30KVAR KNE-4434936S,tụ bù khô hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V-40KVAR KNE-4436586S,tụ bù khô hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V-50KVAR KNE-4438226S,,Tụ bù dầu hạ thế 440V NUINTEK,tụ bù dầu hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V 10KVAR Tụ dầu ENU-44210KS,,tụ bù dầu hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V 15KVAR Tụ dầu ENU-44215KS,,tụ bù dầu hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V 20KVAR Tụ dầu ENU-44220KS,,tụ bù dầu hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V 25KVAR Tụ dầu ANU-44225KS,,tụ bù dầu hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V 30KVAR Tụ dầu ANU-44230KS,,tụ bù dầu hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V 40KVAR Tụ dầu ANU-44240KS,,tụ bù dầu hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V 50KVAR Tụ dầu ANU-44250KS,,Bộ điều khiển tụ bù MIKRO,Bộ điều khiển tụ bù MIKRO PFR60-415-50 6 cấp hệ thống 50Hz điện áp vào 415 VAC, Bộ điều khiển tụ bù MIKRO PFR80-415-50 8 cấp hệ thống 50Hz điện áp vào 415 VAC, Bộ điều khiển tụ bù MIKRO PFR120-415-50 12 cấp hệ thống 50Hz điện áp vào 415 VAC, Bộ điều khiển tụ bù MIKRO PFR140-415-50 14 cấp hệ thống 50Hz điện áp vào 415 VAC, Bộ điều khiển tụ bù MIKRO PFR60-220-60 6 cấp hệ thống 60Hz điện áp vào 220 VAC, Bộ điều khiển tụ bù MIKRO PFR80-220-60 8 cấp hệ thống 60Hz điện áp vào 220 VAC, Bộ điều khiển tụ bù MIKRO PFR120-220-60 12 cấp hệ thống 60Hz điện áp vào 220 VAC, Bộ điều khiển tụ bù MIKRO PFR140-220-60 14 cấp hệ thống 60Hz điện áp vào 220 VAC,,Tụ bù dầu hạ thế 415V Nuintek,tụ bù dầu hạ thế 3P 3 pha 3 cực 415V 10KVAR ENU 41210KS,tụ bù dầu hạ thế 3P 3 pha 3 cực 415V 15KVAR ENU 41215KS,tụ bù dầu hạ thế 3P 3 pha 3 cực 415V 20KVAR ENU 41220KS,tụ bù dầu hạ thế 3P 3 pha 3 cực 415V 25KVAR ANU 41225KS,tụ bù dầu hạ thế 3P 3 pha 3 cực 415V 30KVAR ANU 41230KS,tụ bù dầu hạ thế 3P 3 pha 3 cực 415V 40KVAR ANU 41240KS,tụ bù dầu hạ thế 3P 3 pha 3 cực 415V 50KVAR ANU 41250KS,tụ bù dầu hạ thế NUINTEK Hàn Quốc,,Tụ bù Epcos,,Tụ bù Mikro,tụ bù khô hạ thế 1P 250V,MCK-255025KS tụ bù 1P 250V 2.5KVAR tụ khô,MCK-255050KS tụ bù 1P 250V 5KVAR tụ khô,MCK-255075KS tụ bù 1P 250V 7.5KVAR tụ khô,MCK-255100KS tụ bù 1P 250V 10KVAR tụ khô,MCK-255125KT tụ bù 1P 250V 12.5KVAR tụ khô,MCK-255150KT tụ bù 1P 250V 15KVAR tụ khô, tụ bù khô hạ thế 3P 230V,MCK-235100KT tụ bù 3P 230V 10KVAR tụ khô, tụ bù dầu hạ thế 3P 230V,MMS-235010KT tụ bù 3P 230V 10KVAR tụ dầu,MMS-235030KT tụ bù 3P 230V 30KVAR tụ dầu,MMS-235050KT tụ bù 3P 230V 50KVAR tụ dầu, tụ bù khô hạ thế 3P 690V,MCK-695200KT tụ bù 3P 690V 20KVAR tụ khô,MCK-695250KT tụ bù 3P 690V 25KVAR tụ khô,MCK-695300KT tụ bù 3P 690V 30KVAR tụ khô, tụ bù khô hạ thế 3P 440V,MCK-445025KT tụ bù 3P 440V 2.5KVAR tụ khô,MCK-445050KT tụ bù 3P 440V 5KVAR tụ khô,MCK-445100KT tụ bù 3P 440V 10KVAR tụ khô,MCK-445150KT tụ bù 3P 440V 15KVAR tụ khô,MCK-445200KT tụ bù 3P 440V 20KVAR tụ khô,MCK-445250KT tụ bù 3P 440V 25KVAR tụ khô,MCK-445300KT tụ bù 3P 440V 30KVAR tụ khô,MCK-445400KT tụ bù 3P 440V 40KVAR tụ khô,MCK-445500KT tụ bù 3P 440V 50KVAR tụ khô, tụ bù dầu hạ thế 3P 440V,MMS-445010KT tụ bù 3P 440V 10KVAR tụ dầu,MMS-445150KT tụ bù 3P 440V 15KVAR tụ dầu,MMS-445200KT tụ bù 3P 440V 20KVAR tụ dầu,MMS-445250KT tụ bù 3P 440V 25KVAR tụ dầu,MMS-445300KT tụ bù 3P 440V 30KVAR tụ dầu,MMS-445400KT tụ bù 3P 440V 40KVAR tụ dầu,MMS-445500KT tụ bù 3P 440V 50KVAR tụ dầu,tụ bù công suất phản kháng,,Tụ bù Samwha 5k/10k/15k/20k/25k/30k,samwha,tụ dầu,tu khô,loại vuông,loại tròn

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á