Giỏ hàng

MÁY CẮT CHÂN KHÔNG (VCB) HYUNDAI

Thương hiệu: HYUNDAI
|
Loại: Khác
|
0₫

CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM :

  • Miễn phí vận chuyển trong 20 km
  • Miễn phí tư vấn kỹ thuật
  • Bảo hành theo quy định của nhà SX

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 02253538597 - 0983 282 878
|
Số lượng

DANH MỤC CUNG CẤP VCB HYUNDAI 

MÃ SỐTÊN SẢN PHẨMIN (A)KAĐƠN GIÁ
MÁY CẮT CHÂN KHÔNG (VCB)
HVG Fixed series (Only VCb Body) 7.2 kV Control Voltage: DC110V, 4NO+4NC
1524.85HVG1099AXA444A400A8Liên hệ
1524.86HVG1011AXA444A630A12.5Liên hệ
1524.87HVG1131BXA444A630A20Liên hệ
1524.88HVG1132BXA444A1250A20Liên hệ
1524.89HVG1141BXA444A630A25Liên hệ
1524.90HVG1142BXA444A1250A25Liên hệ
HVG Draw-Out series With E Cradle (without Shutter & Bushing) 7.2kV
Control Voltage: DC110V, 4NO+4NC
1524.91HVG1099AES444A400A8Liên hệ
1524.92HVG1011AES444A630A12.5Liên hệ
1524.93HVG1131BES444A630A20Liên hệ
1524.94HVG1132BES444A1250A20Liên hệ
1524.95HVG1141BES444A630A25Liên hệ
1524.96HVG1142BES444A1250A25Liên hệ
HVG Draw-Out series With F Cradle (with Shutter & Without Bushing) 7.2kV
Control Voltage: DC110V, 4NO+4NC
1524.97HVG1099AFS444A400A8Liên hệ
1524.98HVG1011AFS444A630A12.5Liên hệ
1524.99HVG1131BFS444A630A20Liên hệ
1524.100HVG1132BFS444A1250A20Liên hệ
1524.101HVG1141BFS444A630A25Liên hệ
1524.102HVG1142BFS444A1250A25Liên hệ
HVG Draw-Out series With G Cradle (with Shutter & Bushing) 7.2kV
Control Voltage: DC110V, 4NO+4NC
1524.103HVG1099AGS444A400A8Liên hệ
1524.104HVG1011AGS444A630A12.5Liên hệ
1524.105HVG1131BGS444A630A20Liên hệ
1524.106HVG1132BGS444A1250A20Liên hệ
1524.107HVG1141BGS444A630A25Liên hệ
1524.108HVG1142BGS444A1250A25Liên hệ
HVF Fixed series (Only VCB Body)
1524.109HVF7142IXA444C1250A25Liên hệ
1524.110HVF7144IXA444C2000A25Liên hệ
1524.111HVF7052IXA444C1250A31.5Liên hệ
1524.112HVF7054IXA444C2000A31.5Liên hệ
1524.113HVF7057IXA444C3150A31.5Liên hệ
HVF Draw-Out series With G Cradle (without Shutter & Bushing)
1524.114HVF7142IGS444C1250A25Liên hệ
1524.115HVF7144IGS444C2000A25Liên hệ
1524.116HVF7052IGS444C1250A31.5Liên hệ
1524.117HVF7054IGS444C2000A31.5Liên hệ
1524.118HVF7057IGS444C3150A31.5Liên hệ
HGV Fixed series (Only VCB Body)
1524.119HGV1141CXA444C630A25Liên hệ
1524.120HGV1142CXA444C1250A25Liên hệ
1524.121HGV6141FXA444C630A25Liên hệ
1524.122HGV6142FXA444C1250A25Liên hệ
1524.123HGV6144FXA444C2000A25Liên hệ
HGV Draw-Out series With E Cradle (without Shutter & Bushing)
1524.124HGV1141CES444C630A25Liên hệ
1524.125HGV1142CES444C1250A25Liên hệ
1524.126HGV6141FES444C630A25Liên hệ
1524.127HGV6142FES444C1250A25Liên hệ
1524.128HGV6144FES444C2000A25Liên hệ
HGV Draw-Out series With F Cradle (with Shutter & Without Bushing)
1524.129HGV1141CFS444C630A25Liên hệ
1524.130HGV1142CFS444C1250A25Liên hệ
1524.131HGV6141FFS444C630A25Liên hệ
1524.132HGV6142FFS444C1250A25 
1524.133HGV6144FFS444C2000A25 
HGV Draw-Out series With G Cradle (with Shutter & Bushing)
1524.134HGV1141FGS444C630A25 
1524.135HGV1142FGS444C1250A25 
1524.136HGV6141FGS444C630A25 
1524.137HGV6142FGS444C1250A25 
1524.138HGV6144FGS444C2000A25

Sản phẩm đã xem

-%
0₫ 0₫