Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

Crystal chandelier

Crystal chandelier #1

Crystal chandelier,Crystal chandelier, trading and supplying Crystal chandelier ,8 hands Egyptian crystal chandelier AR-L128C,Đèn chùm pha lê Ai Cập CPS92 AR-L128C kích thước W640*H515 mạ vàng trắng 18k chất liệu pha lê Ai Cập hình bát giác nguồn sáng 8 chiếc bóng,,18 hands Egyptian crystal chandelier AR-L1218A,Đèn chùm pha lê Ai Cập CPS100 AR-L1218A mạ vàng trắng 18k kích thước W970*H700 chất liệu pha lê Ai Cập hình bát giác nguồn sáng E14*18 chiếc,,10 hands Egyptian crystal chandelier AR-L1210C,Đèn chùm pha lê Ai Cập CPS95 AR-L1210C kích thước W700*H640 đường kính 700 mm 70 cm cao 640 mm 64 cm mạ vàng trắng 18k chất liệu pha lê Ai Cập hình bát giác nguồn sáng 10 chiếc bóng,,2 layers 24 hands Egyptian crystal chandelier AR-L1212+12,Đèn chùm pha lê Ai Cập CPS102 AR-L1212+12 2 tầng 24 gọng kích thước W970*H760 đường kính phi 970 mm 97 cm cao 760 mm 76 cm chất liệu pha lê Ai Cập hình bát giác nguồn sáng 24 bóng,,10 hands Egyptian crystal chandelier AR-L1210B,Đèn chùm pha lê Ai Câp CPS94 AR-L1210B 10 tay gọng kích thước W700*H520 đường kính phi 700 mm 70 cm cao 520 mm 52 cm chất liệu mạ crôm pha lê Ai Cập hình bát giác nguồn sáng 10 chiếc E14,,8 hands Egyptian crystal chandelier AR-L128D,đèn chùm pha lê Ai cập CPS93 AR-L128D 8 gọng kích thước W640*H600 đường kính phi 640 mm 64 cm cao 600 mm 60 cm chất liệu pha lê Ai Cập hình bát giác nguồn sáng 8 bóng E14,,10 hands Egyptian crystal chandelier AR-L1212B,đèn chùm pha lê Ai Cập CPS96 AR-L1210D 10 tay gọng bóng đèn kích thước 750x520 đường kính phi 750 mm 75 cm cao 520 mm 52 cm chất liệu pha lê Ai Cập hình bát giác nguồn sáng 10 bóng E14,,12 hands Egyptian crystal chandelier AR-L1212B,đèn chùm pha lê Ai Cập CPS98 AR-L1212B kích thước 820x660 mm đường kính phi 800 mm 80 cm cao 660 mm 66 cm chất liệu pha lê Ai Cập hình bát giác 12 tay gọng đèn,,2 layers 20 hands Egyptian crystal chandelier AR-L1210+10,đèn chùm pha lê Ai Cập CPS101 AR-L1210+10 kích thước 860X720 đường kính phi 860 mm 86 cm cao 720 mm 72 cm chất liệu pha lê Ai Cập hình bát giác nguồn sáng 20 chiếc bóng E14,,Egyptian crystal chandelier AR-L1212A,Đèn chùm pha lê Ai Cập CPS97 AR-L1212A mạ vàng trắng 18k kích thước W770*H520 đường kính phi 770 mm 77 cm chất liệu pha lê Ai Cập hình bát giác nguồn sáng 12 chiếc bóng,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á