Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

Candle Chandelier

Candle Chandelier #1

Candle Chandelier,Candle Chandelier, trading and supplying Candle Chandelier ,24K gold-plated chandelier A361-3334D, đèn chùm CPS159 A361-3334D/6 1 tầng 6 gọng kích thước 670x600 đường kính phi 670 mm cao dày 600 mm chất liệu kẽm thủy tinh mạ vàng 24K,đèn chùm CPS160 A361-3334D/8 1 tầng 8 gọng kích thước 810x650 đường kính phi 810 mm cao dày 650 mm chất liệu kẽm thủy tinh mạ vàng 24K,đèn chùm CPS161 A361-3334D/10+5 2 tầng 10+5 15 gọng kích thước 970x780 đường kính phi 970 mm cao dày 780 mm chất liệu kẽm thủy tinh mạ vàng 24K,đèn chùm CPS162 A361-3334D/12+6 2 tầng 10+5 15 gọng kích thước 1130x780 đường kính phi 1130 mm cao dày 780 mm chất liệu kẽm thủy tinh mạ vàng 24K,,Chandelier coffee colored A525-XZ05,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á