Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

Brass chandelier

Brass chandelier #1

Brass chandelier,Brass chandelier, trading and supplying Brass chandelier ,Brass chandelier A505-98121,đèn chùm đồng thau,đèn chùm chất liệu đồng thau,đèn chùm chất liệu thủy tinh,đèn chùm 10 gọng,đèn chùm 8 gọng,đèn chùm 6 gọng,siêu thị điện Âu Á,69 hồng bàng hải phòng,,Brass chandelier A496-MT8101D,Đèn chùm nến CPS128 A496-MT8101D-10 kích thước D870*H700 1 tầng 10 gọng chất liệu đồng thau thượng hạng,Đèn chùm nến CPS129 A496-MT8101D-8 1 tầng 8 tay gọng chất liệu đồng thau thượng hạng,,Crystal chandelier brass hands A481-8658/10+5,CPS142 A481-8658/6 Đèn chùm pha lê chất liệu đồng thau ngọc bích tự nhiên pha lê K9,CPS143 A481-8658/8 Đèn chùm pha lê chất liệu đồng thau ngọc bích tự nhiên pha lê K9,CPS144 A481-8658/10 Đèn chùm pha lê chất liệu đồng thau ngọc bích tự nhiên pha lê K9,CPS145 A481-8658/10+5 Đèn chùm pha lê chất liệu đồng thau ngọc bích tự nhiên pha lê K9,,Crystal chandelier with copper hands A541-MD8048,đèn chùm pha lê CPM03 A541-MD8048/6 chất liệu đồng ngọc tự nhiên 1 tầng 6 tay gọng,đèn chùm pha lê CPM04 A541-MD8048/8 chất liệu đồng ngọc tự nhiên 1 tầng 8 tay gọng,đèn chùm pha lê CPM05 A541-MD8048/10+5 chất liệu đồng ngọc tự nhiên 2 tầng 15 tay gọng,,Crystal cahndelier with copper hands natural jade A481-8630,đèn chùm pha lê CPM01 A481-8630/8 chất liệu đồng đĩa ngọc tự nhiên 1 tầng 8 tay gọng pha lê K9,đèn chùm pha lê CPM02 A481-8630/10+5 chất liệu đồng đĩa ngọc tự nhiên 2 tầng 15 tay gọng pha lê K9 kích thước D940*H910 đường kính 940 mm 94 cm cao 910 mm 91 cm,,Brass chandelier A505-98129,,A503-AP-8322/10 brass chandelier,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á