Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

Cabinets accessories

Cabinets accessories,Cabinets accessories, trading and supplying Cabinets accessories ,ONKA & TAIPHACO wire trunking,phụ kiện tủ điện,phụ kiện tủ điện hải phòng,phụ kiện tủ điện công nghiệp,phụ kiện tủ điện dân dụng,phụ kiện tủ điện công nghiệp hải phòng,phụ kiện tủ điện dân dụng hải phòng,máng cáp,máng đi cáp,máng dây,máng đi dây,máng cáp điện,máng đi cáp điện,máng dây điện,máng đi dây điện,máng PVC,máng dây PVC,máng đi dây PVC,máng PVC,máng dây PVC hải phòng,máng đi dây PVC hải phòng,bảng giá máng ONKA,máng nhựa rẻ nhất,máng nhựa,máng nhựa hải phòng,máng điện,máng điện hải phòng,máng nhựa 60x80,máng nhựa 45x65,máng nhựa 45x45,máng nhựa 25x60,máng nhựa 25x45,máng nhựa 25x30,máng nhựa 24x14,máng đi dây 60x80,máng đia dây 45x65,máng đi dây 45x45,máng đi dây 25x60,máng đi dây 25x45,máng đi dây 25x30,máng đi dây 24x14,máng 60x80,máng 45x65,máng 45x45,máng 25x60,máng 25x45,máng 25x30,máng 24x14,máng tủ điện 60x80,máng tủ điện 45x65,máng tủ điện 45x45,máng tủ điện 25x60,máng tủ điện 25x45,máng tủ điện 25x30,máng tủ điện 24x14,,SUNGHO push button,nút ấn tủ điện,phụ kiện tủ điện,nút ấn tủ điện hải phòng,phụ kiện tủ điện hải phòng,Nút ấn thường phi 25 đỏ,Nút ấn thường phi 25 xanhm,Nút ấn kèm đèn phi 25 xanh,Nút ấn kèm đèn phi 25 đỏ,Nút dừng khẩn cấp,nút ấn hàn quốc,nút ấn tủ điện hàn quốc,nút ấn hàn quốc các loại tại hải phong,,YONGSUNG push button,nút ấn hàn quốc,nút ấn tủ điện hàn quốc,Nút ấn thường,Nút ấn thường phi 22 xanh,Nút ấn thường phi 22 đỏ,Nút ấn thường phi 25 đỏ,Nút ấn thường phi 25 xanh,Nút ấn kèm đèn phi 25 xanh,Nút ấn kèm đèn phi 25 đỏ,Nút ấn kèm đèn phi 25 xanh,Nút ấn kèm đèn phi 25 đỏ,Nút dừng khẩn cấp,Nút ấn kèm đèn phi 16/24V tròn vàng,Nút ấn kèm đèn phi 16/24V tròn xanh,siêu thị điện âu á,69 hồng bàng hải phòng,,HANYOUNG NUX push button,nút ần tủ điện hàn quốc,nút ấn tủ điện công nhgiệp,nút ấn tủ điện hải phòng,Nút ấn kèm đèn phi 16/24V màu xanh,Nút ấn kèm đèn phi 16/24V màu đỏ,Nút ấn kèm đèn phi 16/24V màu vàng,Nút ấn kèm đèn phi 25/24V màu xanh,Nút ấn kèm đèn phi 25/24V màu đỏ,Nút ấn kèm đèn phi 25/24V màu vàng,Nút ấn kèm đèn phi 25/220V màu xanh,Nút ấn kèm đèn phi 25/220V màu đỏ,Nút ấn kèm đèn phi 25/220V màu vàng,Nút ấn kèm đèn phi 25/380V màu xanh,Nút ấn kèm đèn phi 25/380V màu đỏ,Nút ấn kèm đèn phi 25/380V màu vàng,nút ấn hàn quốc,nút tủ điện hàn quốc,push button,push button for electrical cabinet,korean push button,,YONGSUNG light button,đèn báo,đèn báo tủ điện,phụ kiện tủ điện,Đèn báo phi 16/24V màu xanh,Đèn báo phi 16/24V màu đỏ,đèn báo yongsung,đèn báo hàn quốc,Đèn báo phi 16/24V màu xanh hàn quốc,Đèn báo phi 16/24V màu đỏ hàn quốc,,Terminal blocks,phụ kiện tủ điện công nghiệp,phụ kiện tủ điện,phụ kiện tủ điện công nghiệp,phụ kiện tủ điện,cầu đấu hải phòng,cầu đấu,cầu đấu tủ điện,cầu đấu sungho,cầu đấu hãng sungho,cầu đấu hàn quốc,phụ kiện hàn quốc,phụ kiện tủ điện hàn quốc,cầu đấu 10A,cầu đấu 20A,cầu đấu 30A,cầu đấu 60A,cầu đấu 100A,cầu đấu 150A,cầu đấu 200A,cầu đấu 300A,cầu đấu 400A,cầu đấu YS FT010-10,cầu đấu YS FT020-04,cầu đấu YS FT020-06,YS FT020-10,YS FT020-12,YS FT020-15,YS FT020-20,YS FT030-04,YS FT030-06,YS FT030-10,YS FT060-4,YS FT100-04,YS FT150-04,cầu đấu YS FT200-04,cầu đấu YS FT300-04,cầu đấu YS FT400-04, Cầu đấu 10A/10,Cầu đấu 20A/4,Cầu đấu 20A/6,Cầu đấu 20A/10,Cầu đấu 20A/12,Cầu đấu 20A/15,Cầu đấu 20A/20,Cầu đấu 30A/4,Cầu đấu 30A/6,Cầu đấu 30A/10,Cầu đấu 60A/4,Cầu đấu 100A/4,Cầu đấu 150A/4,Cầu đấu 200A/4,Cầu đấu 300A/4,Cầu đấu 400A/4,cầu đấu yongsung,cầu đấu hãng YONGSUNG,cầu đấu 4P,cầu đấu 3P,cầu đấu 6P,cầu đấu 10P,cầu đấu 12P,cầu đấu 15P,cầu đấu 20P,cầu đấu 500A,cầu đấu 600A,cầu đấu 80A,cầu đấ,Copper Busbar,phụ kiện tủ điện,hải phòng,siêu thị điện âu á,69 hồng bàng hải phòng,đồng thanh cái,busbar,copper busbar,Busbar 100x10,Busbar 80x10,Busbar 80x6,Busbar 60x6,Busbar 60x5,Busbar 50x5,Busbar 50x4,Busbar 40x4,Busbar 25x5,Busbar 40x8,Busbar 40x6,Busbar 40x5,Busbar 30x5,Busbar 30x4,Busbar 20x3,Busbar 15x3,Busbar 15x2,Busbar 2 li,Busbar 3 li,Busbar 4 li,Busbar 5 li,Busbar 6 li,Busbar 8 li,Busbar 10 li,,200VA transformer input 220V output 24V,,100VA Transformer input 380V output 260V,,100VA Transformer input 440V output 220V,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á