Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

Socket and plug

Socket and plug,Socket and plug, trading and supplying Socket and plug ,LIOA roulette extended socket,QN20-2-10A ổ cắm công nghiệp LIOA kéo dài quay tay Rulô rulo ru lô nhỏ dây 20mx2 10A,QN20-2-15A ổ cắm công nghiệp LIOA kéo dài quay tay Rulô rulo ru lô nhỏ dây 20mx2 15A,QT30-2-10A ổ cắm công nghiệp LIOA kéo dài quay tay Rulô rulo ru lô to dây 30mx2 10A,QT30-2-15A ổ cắm công nghiệp LIOA kéo dài quay tay Rulô rulo ru lô to dây 30mx215A,QT50-2-15A ổ cắm công nghiệp LIOA kéo dài quay tay Rulô rulo ru lô to dây 50mx2 15A,QT2025 ổ cắm công nghiệp LIOA kéo dài quay tay Rulô rulo ru lô to dây 20m x2,QT3025 ổ cắm công nghiệp LIOA kéo dài quay tay Rulô rulo ru lô to dây 30m x 2,QTX2025 Ổ Rulô rulo ru lô chống xoắn dây 20mx2,,ROMAN industrial-class socket, thiết bị điện công nghiệp,thiết bị điện dân dụng,ổ cắm âm sàn công nghiệp,ổ cắm âm sàn công nghiệp roman,R6892 Ổ cắm đôi 3 chấu âm sàn roman,R68919 Ổ cắm đôi 2 chấu âm sàn roman,R6893 Ổ cắm đơn 3 chấu và ổ đơn 2 chấu âm sàn roman,R689V8 3 ổ cắm đơn 2 chấu âm sàn roman,R689V21 2 ổ cắm đơn hạt tivi âm sàn roman,R6894DT Ổ cắm đơn 3 chấu và hạt điện thoại âm sàn roman,R6898 2 ổ cắm đơn 2 chấu và hạt mạng âm sàn roman,R689V15 ổ cắm 2 hạt tivi và nút che trơn âm sàn roman,R6894VT Ổ cắm đơn 3 chấu và hạt mạng âm sàn roman,R689V20 Ổ cắm đơn 2 chấu và 2 hạt tivi âm sàn roman,R68917 Ổ cắm đơn 2 chấu và hạt tivi và hạt mạng âm sàn roman,R689V7 Ổ cắm đơn 2 chấu và 2 hạt mạng âm sàn roman,R689V22 ổ cắm 2 hạt mạng và hạt tivi roman,R6897 ổ cắm hạt điện thoại và hạt tivi và hạt mạng âm sàn roman,R68913 ổ cắm 3 hạt mạng âm sàn roman,,Panasonic plugs and sockets,,Mennekes industrial plugs and sockets,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á