Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

Medium and Low voltage Cable

Medium and Low voltage Cable,Medium and Low voltage Cable, trading and supplying Medium and Low voltage Cable ,Goldcup rubber cable,cáp công nghiệp,cáp công nghiệp hải phòng,cáp công nghiệp goldcup,cáp công nghiệp ngọc khánh,cáp công nghiệp goldcup,cáp công nghiệp ngọc khánh,cáp Cao su 2x1.5,cáp Cao su 2x2.5,cáp Cao su 2x4,cáp Cao su 2x6,cáp Cao su 2x10,cáp Cao su 3x1.5,cáp Cao su 3x2.5,cáp Cao su 3x4,cáp Cao su 3x6,cáp Cao su 4x1.5,cáp Cao su 4x2.5,cáp Cao su 3x2.5+1.5,cáp Cao su 3x4+2.5,cáp Cao su 3x6+4,cáp Cao su 3x10+6,cáp Cao su 3x16+10,cáp Cao su 3x25+16,cáp điện bọc cao su,cáp điện bọc cao su goldcup,cáp điện bọc cao su ngọc khánh,cáp điện bọc cao su hải phòng,,Goldcup welding cable,cáp công nghiệp,cáp công nghiệp hải phòng,cáp công nghiệp goldcup,cáp công nghiệp ngọc khánh,cáp công nghiệp goldcup,cáp công nghiệp ngọc khánh,CÁP ĐIỆN 1 LÕI VỎ BỌC CAO SU,450/750V-Cu/NR,Cáp hàn - M16,Cáp hàn - M25,Cáp hàn - M35,Cáp hàn - M50,Cáp hàn - M70,Cáp hàn - M95,,Goldcup underground cable,,Goldcup LV cable,,Đầu cáp co nhiệt 3 pha 35KV (36KV) ngoài trời 3M,,3M XLPE Outdoor Termination 3 phases 24KV,,3M XLPE Outdoor termination 1P 36KV (Heat Shrink),,3M XLPE Outdoor termination 1P 24KV (Heat Shrink),,3M XLPE Indoor Termination 3P 36KV (Heat Shrink),,3M XLPE Indoor Termination 3P 24KV (Heat Shrink),

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á