Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

SOHO Cabinets

SOHO Cabinets,SOHO Cabinets, trading and supplying SOHO Cabinets ,Legrand Distribution cabinet 6 modules 601110,distribution,cabinet,enclosure,legrand,wall reccessed,6 modules,IP 40, IK 07,IEC 439.white,practibox,601110,,Legrand Distribution cabinet 8 modules 601111,distribution,cabinet,enclosure,legrand,wall reccessed,8 modules,IP 40, IK 07,IEC 439.white,practibox,601111,,Legrand Distribution cabinet 12 modules 601112,distribution,cabinet,enclosure,legrand,wall reccessed,12 modules,IP 40, IK 07,IEC 439.white,practibox,601112,,Legrand Distribution cabinet 24 modules 601113,distribution,cabinet,enclosure,legrand,wall reccessed,24 modules,IP 40, IK 07,IEC 439.white,practibox,601113,,Legrand Distribution cabinet 36 modules 601114,distribution,cabinet,enclosure,legrand,wall reccessed,36 modules,IP 40, IK 07,IEC 439.white,practibox,601114,,CKR7 450X300X150 recessed enclosure,tủ dân dụng,tủ vỏ sắt,tủ âm tường,tủ âm tường vỏ sắt,tủ điện dân dụng,tủ điện vỏ sắt,tủ điện vỏ kim loại,tủ vỏ kim loại,vỏ tủ kim loại,tủ dân dụng vỏ kim loại,tủ điện âm tường,tủ điện âm tường vỏ sắt,vỏ tủ dân dụng,vỏ tủ vỏ sắt,vỏ tủ âm tường,vỏ tủ âm tường vỏ sắt,vỏ tủ âm tường vỏ sắt 48 thiết bị,vỏ tủ dân dụng âm tường vỏ sắt 48 thiết bị,vỏ tủ dân dụng âm tường vỏ sắt 48 module,vỏ tủ điện dân dụng,vỏ tủ điện vỏ sắt,vỏ tủ điện 48 thiết bị,vỏ tủ điện vỏ sắt 48 thiết bị,vỏ tủ điện dân dụng vỏ điện sắt 48 thiết bị,vỏ tủ điện dân dụng vỏ sắt 48 module,vỏ tủ điện âm tường,vỏ tủ điện âm tường vỏ sắt,vỏ tủ điện âm tường vỏ sắt 48 thiết bị,vỏ tủ điện dân dụng âm tường vỏ sắt 48 thiết bị,tủ MCCB,tủ điện MCCB,tủ điện contactor,tủ chứa MCCB và contactor,tủ 450x300x150,tủ kích thước 450x300x150,tủ KT 450x300x150,tủ 450x300,tủ cao 450 rộng 300 sâu 150,tủ cao 450 rộng 300,tủ rộng 300 sâu 150,vỏ tủ 450x300x150,vỏ tủ kích thước 450x300x150,vỏ tủ KT 450x300x150,vỏ tủ 450x300,vỏ tủ cao 450 rộng 300 sâu 150,vỏ tủ cao 450 rộng 300,vỏ tủ rộng 300 sâu 150,tủ điện 450x300x150,tủ điện kích thước 450x300x150,tủ điện KT 450x300x150,tủ điện 450x300,tủ điện cao 450 rộng 300 sâu 150,tủ điện cao 450 rộng 300,tủ rộng 300 sâu 150,tủ dân dụng 450x300x150,tủ dân dụng kích thước 450x300x150,tủ dân dụng KT 450x300x150,tủ dân dụng 450x300,tủ dân dụng cao 450 rộng 300 sâu 150,tủ dân dụng cao 450 rộng 300,tủ dân dụng rộng 300 sâu 150,tủ điện dân dụng 450x300x150,tủ điện dân dụng kích thước 450x300x150,tủ điện dân dụng KT 450x300x150,tủ điện dân dụng 450x300,tủ điện dân dụng cao 450 rộng 300 sâu 150,tủ điện dân dụng cao 450 rộng 300,tủ điện dân dụng rộng 300 sâu 150,tủ sino,tủ điện sino,tủ dân dụng sino,tủ sino hải phòng,tủ điện sino hải phòng,tủ dân dụng sino hải phòng,tủ điện,CKR6 450x300x150 recessed enclosure,tủ dân dụng,tủ vỏ sắt,tủ âm tường,tủ âm tường vỏ sắt,tủ điện dân dụng,tủ điện vỏ sắt,tủ điện vỏ kim loại,tủ vỏ kim loại,vỏ tủ kim loại,tủ dân dụng vỏ kim loại,tủ điện âm tường,tủ điện âm tường vỏ sắt,vỏ tủ dân dụng,vỏ tủ vỏ sắt,vỏ tủ âm tường,vỏ tủ âm tường vỏ sắt,vỏ tủ âm tường vỏ sắt 48 thiết bị,vỏ tủ dân dụng âm tường vỏ sắt 48 thiết bị,vỏ tủ dân dụng âm tường vỏ sắt 48 module,vỏ tủ điện dân dụng,vỏ tủ điện vỏ sắt,vỏ tủ điện 48 thiết bị,vỏ tủ điện vỏ sắt 48 thiết bị,vỏ tủ điện dân dụng vỏ điện sắt 48 thiết bị,vỏ tủ điện dân dụng vỏ sắt 48 module,vỏ tủ điện âm tường,vỏ tủ điện âm tường vỏ sắt,vỏ tủ điện âm tường vỏ sắt 48 thiết bị,vỏ tủ điện dân dụng âm tường vỏ sắt 48 thiết bị,tủ MCCB,tủ điện MCCB,tủ điện contactor,tủ chứa MCCB và contactor,tủ 450x300x150,tủ kích thước 450x300x150,tủ KT 450x300x150,tủ 450x300,tủ cao 450 rộng 300 sâu 150,tủ cao 450 rộng 300,tủ rộng 300 sâu 150,vỏ tủ 450x300x150,vỏ tủ kích thước 450x300x150,vỏ tủ KT 450x300x150,vỏ tủ 450x300,vỏ tủ cao 450 rộng 300 sâu 150,vỏ tủ cao 450 rộng 300,vỏ tủ rộng 300 sâu 150,tủ điện 450x300x150,tủ điện kích thước 450x300x150,tủ điện KT 450x300x150,tủ điện 450x300,tủ điện cao 450 rộng 300 sâu 150,tủ điện cao 450 rộng 300,tủ rộng 300 sâu 150,tủ dân dụng 450x300x150,tủ dân dụng kích thước 450x300x150,tủ dân dụng KT 450x300x150,tủ dân dụng 450x300,tủ dân dụng cao 450 rộng 300 sâu 150,tủ dân dụng cao 450 rộng 300,tủ dân dụng rộng 300 sâu 150,tủ điện dân dụng 450x300x150,tủ điện dân dụng kích thước 450x300x150,tủ điện dân dụng KT 450x300x150,tủ điện dân dụng 450x300,tủ điện dân dụng cao 450 rộng 300 sâu 150,tủ điện dân dụng cao 450 rộng 300,tủ điện dân dụng rộng 300 sâu 150,tủ sino,tủ điện sino,tủ dân dụng sino,tủ sino hải phòng,tủ điện sino hải phòng,tủ dân dụng sino hải phòng,tủ điện,800x600x200 enclosure, sản xuất gia công vỏ tủ điện dân dụng trong nhà ngoài trời sản phẩm của heijco kích thước Vỏ tủ 800x600x200 800x600 600x800 mm độ cao 800 mm 80 cm độ rộng 600 mm 60 cm độ sâu 200 mm 20 cm tôn dày 0.8 sơn tĩnh điện,,600x400x200 enclosure, sản xuất gia công vỏ tủ điện dân dụng trong nhà ngoài trời sản phẩm của heijco kích thước Vỏ tủ 600x400x200 600x400 400x600 mm độ cao 600 mm 60 cm độ rộng 400 mm 40 cm độ sâu 200 mm 20 cm tôn dày 0.8 sơn tĩnh điện,,600x400x180 enclosure, sản xuất gia công vỏ tủ điện dân dụng trong nhà ngoài trời sản phẩm của heijco kích thước Vỏ tủ 600x400x180 600x400 400x600 mm độ cao 600 mm 60 cm độ rộng 400 mm 40 cm độ sâu 180 mm 18 cm tôn dày 0.8 sơn tĩnh điện,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á