Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

Conduit pipe

Conduit pipe #1

Conduit pipe,Conduit pipe, trading and supplying Conduit pipe ,Nanoco Conduit Pipe,Ống luồn dây điện FPC16L phi 16x2.92M 320N,Ống luồn dây điện FPC20L phi 20x2.92M 320N,Ống luồn dây điện FPC25L phi 25x2.92M 320N,Ống luồn dây điện FPC32L phi 32x2.92M 320N,Ống luồn dây điện FPC16H phi 16x2.92m 1250N,Ống luồn dây điện FPC20H phi 20x2.92m 1250N,Ống luồn dây điện FPC25H phi 25x2.92m 1250N,Ống luồn dây điện FPC32H phi 32x2.92m 1250N,Ống luồn dây điện FPC40H phi 40X2.92M 1250N,Ống luồn dây điện FPC50H phi 50X2.92M 1250N,Ống luồn dây mềm FRG16W phi 16 màu trắng,Ống luồn dây mềm FRG20W phi 20 màu trắng,Ống ruột gà FRG25WS màu trắng phi 25 dài 40m,Ống ruột gà FRG32WH màu trắng phi 32 dài 25m,Ống luồn dây FRG16G mềm phi 16,Ống luồn dây FRG20G mềm phi 20,Ống luồn dây FRG25G mềm phi 25,Ống ruột gà FRG32GH phi 32 dài 25m,,Fire resistant box,R80085 hộp nối tự chống cháy 80x80x50 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,R80115 hộp nối tự chống cháy 110x110x50 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,R80118 hộp nối tự chống cháy 110x110x50 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,R80168 hộp nối tự chống cháy 160x160x80 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,R81858 hộp nối tự chống cháy 185x185x80 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,R800235 hộp nối tự chống cháy 235x235x80 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,,Spring for Conduit bending,RLX16 lò xo uốn ống PVC Ø16 phi 16 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RLX20 lò xo uốn ống PVC Ø20 phi 20 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RLX25 lò xo uốn ống PVC Ø25 phi 25 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RLX32 lò xo uốn ống PVC Ø32 phi 32 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RLX40 lò xo uốn ống PVC Ø40 phi 40 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RLX50 lò xo uốn ống PVC Ø50 phi 50 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,,Conduit support clamp,RK16 kẹp đỡ ống Ø16 phi 16 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RK20 kẹp đỡ ống Ø20 phi 20 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RK25 kẹp đỡ ống Ø25 phi 25 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RK32 kẹp đỡ ống Ø32 phi 32 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RK40 kẹp đỡ ống Ø40 phi 40 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RK50 kẹp đỡ ống Ø50 phi 50 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,,T-shape elbow,RTC16 Cút nối chữ T trơn Ø16 phi 16 phụ kiện ống luồn dây ROMAN, RTC20 Cút nối chữ T trơn Ø20 phi 20 phụ kiện ống luồn dây ROMAN, RTC25 Cút nối chữ T trơn Ø25 phi 25 phụ kiện ống luồn dây ROMAN, RTC32 Cút nối chữ T trơn Ø32 phi 32 phụ kiện ống luồn dây ROMAN, RTC40 Cút nối chữ T trơn Ø40 phi 40 phụ kiện ống luồn dây ROMAN, RTC50 Cút nối chữ T trơn Ø50 phi 50 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,,T-shape elbow with cover,RTN16 cút nối chữ T có nắp Ø16 phi 16 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RTN20 cút nối chữ T có nắp Ø20 phi 20 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RTN25 cút nối chữ T có nắp Ø25 phi 25 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RTN32 cút nối chữ T có nắp Ø32 phi 32 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RTN40 cút nối chữ T có nắp Ø40 phi 40 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RTN50 cút nối chữ T có nắp Ø50 phi 50 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,,L-shape elbow,RL16 cút nối chữ L Ø16 phi 16 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RL20 cút nối chữ L Ø20 phi 20 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RL25 cút nối chữ L Ø25 phi 25 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RL32 cút nối chữ L Ø32 phi 32 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RL40 cút nối chữ L Ø40 phi 40 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RL50 cút nối chữ L Ø50 phi 50 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,,L-shape elbow with cover,RLN16 cút nối chữ L có nắp Ø16 phi 16 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RLN20 cút nối chữ L có nắp Ø20 phi 20 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RLN25 cút nối chữ L có nắp Ø25 phi 25 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RLN32 cút nối chữ L có nắp Ø32 phi 32 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RLN40 cút nối chữ L có nắp Ø40 phi 40 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RLN50 cút nối chữ L có nắp Ø50 phi 50 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,,Screwed conduit joint,RR16 Khớp nối răng Ø16 phi 16 phụ kiện ống luồn dây ROMAN, RR20 Khớp nối răng Ø20 phi 20 phụ kiện ống luồn dây ROMAN, RR25 Khớp nối răng Ø25 phi 25 phụ kiện ống luồn dây ROMAN, RR32 Khớp nối răng Ø32 phi 32 phụ kiện ống luồn dây ROMAN, RR40 Khớp nối răng Ø40 phi 40 phụ kiện ống luồn dây ROMAN, RR50 Khớp nối răng Ø50 phi 50 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,,Conduit joint,RKN16 Khớp nối trơn Ø16 phi 16 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RKN20 Khớp nối trơn Ø20 phi 20 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RKN25 Khớp nối trơn Ø25 phi 25 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RKN32 Khớp nối trơn Ø32 phi 32 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RKN40 Khớp nối trơn Ø40 phi 40 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RKN50 Khớp nối trơn Ø50 phi 50 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,RKN63 Khớp nối trơn Ø63 phi 63 phụ kiện ống luồn dây ROMAN,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á