Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

BALS Plugs and Receptacles

BALS Plugs and Receptacles,BALS Plugs and Receptacles, trading and supplying BALS Plugs and Receptacles ,Plug 32A 5P 400V 2142,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP44 32A 5P 5 cực điện áp 400V 2142,,,phích cắm công nghiệp không kín nước IP44,,Plug 32A 3P 230V 2138,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP44 32A 3P 3 cực điện áp 230V 2138,,,phích cắm công nghiệp không kín nước IP44,,Plug 16A 5P 400V 21239,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP44 16A 5P 5 cực điện áp 400V 2136,,,phích cắm công nghiệp không kín nước IP44,,Plug 16A 4P 400V 2130,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP44 16A 4P 4 cực điện áp 400V 2130,,,phích cắm công nghiệp không kín nước IP44,,Plug 16A 3P 230V 2126,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP44 16A 3P 3 cực điện áp 230V 2126,,,phích cắm công nghiệp không kín nước IP44,,Surface mounting appliance inlet 16A 3P 230V 245,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP44 16A 3P 3 cực điện áp 230V 245,,,phích cắm công nghiệp không kín nước IP44,,Plug 32A 5P 400V 21241,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP67 32A 5P 5 cực điện áp 400V 21241,,,phích cắm công nghiệp kín nước IP67,,Plug 32A 4P 400V 21351,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP67 32A 4P 4 cực điện áp 400V 21351,,,phích cắm công nghiệp kín nước IP67,,Plug 32A 3P 230V 21240,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP67 32A 3P 3 cực điện áp 230V 21240,,,phích cắm công nghiệp kín nước IP67,,Plug 16A 5P 400V 21239,ổ phích cắm công nghiệp BALS CHLB Đức,,,phích cắm Bals plug 6H IP67 16A 5P 5 cực điện áp 400V 21239,,,phích cắm công nghiệp kín nước IP67,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á