Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

MCCB

MCCB,MCCB, trading and supplying MCCB ,MOP-4 Motor Operator for TS800,thiết bị điện,LS, MCCB, aptomat khối,điều khiển động cơ,MOP4,MOP-4,TS800,át khối,cb khối,phụ kiện,,MOP-3 Motor Operator for TS400, TS630,thiết bị điện,LS, MCCB, aptomat khối,điều khiển động cơ,MOP3,MOP-3,TS400,TS630,át khối,cb khối,phụ kiện,,MOP-2 Motor Operator for TS100, TS160, TS250,thiết bị điện,LS, MCCB, aptomat khối,điều khiển động cơ,MOP2,TS100,TS160,TS250,át khối,cb khối,phụ kiện,,MOP-1 Motor Operator MOP-1 for TD100, TD160,thiết bị điện,LS, MCCB, aptomat khối,điều khiển động cơ,MOP1,TD100,TD160,át khối,cb khối,phụ kiện,,LS Metasol 3P MCCB ABN203C,,LS Metasol 3P MCCB ABN103C,,LS Metasol 3P MCCB ABN63C,,LS METASOL 3P MCCB ABN53C,,TERASAKI 3P MCCB S160-GJ,,TERASAKI 3P MCCB S160-SF,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á