Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

SOHO products

SOHO products,SOHO products, trading and supplying SOHO products ,DH-15HAM,,DH-20HAM,,DH-30HAM,,WMT707-VN Foot Light with Passive Sensores,ổ cắm,công tắc,panasonic,dân dụng,minerva,đèn,gắn tường,cảm biến,hồng ngoại,ánh sáng,soi,lối đi,SOHO,foot,light,Infrared,sensor,illuminance,,WMT6891-VN cover plate,ổ cắm,công tắc,panasonic,dân dụng,minerva,mặt vuông,SOHO,cover,plate,,WMT7813 BS type plate for 3 devices,ổ cắm,công tắc,panasonic,dân dụng,minerva,mặt vuông,1 lỗ,3 thiết bị,BS type,SOHO,3 devices,plate,1 hole,,WMT7812-VN BS type plate for 2 devices,ổ cắm,công tắc,panasonic,dân dụng,minerva,mặt vuông,1 lỗ,2 thiết bị,BS type,SOHO,2 devices,plate,,WMT7811-VN BS Type plate for 1 device,ổ cắm,công tắc,panasonic,dân dụng,minerva,BS Type,plate,1 device,SOHO,,WMT508-VN Switch C 2-ways 4 devices with plate,ổ cắm,công tắc,panasonic,dân dụng,minerva,bộ 4 công tắc,công tắc C,2 chiều,cắm nhanh,điện áp 250V,cường độ dòng 16A,Switch C,4 devices,2-ways,SOHO,,WMT507-VN Switch B 1-way 4 devices with plate,ổ cắm,công tắc,panasonic,dân dụng,minerva,bộ 4 công tắc,công tắc B,1 chiều,cắm nhanh,điện áp 250V,cường độ dòng 16A,Switch B,1-way,4 devices,SOHO,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á