Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

Electrical enclosure

Electrical enclosure #1

Electrical enclosure,Electrical enclosure, trading and supplying Electrical enclosure ,800x600x200 enclosure, sản xuất gia công vỏ tủ điện dân dụng trong nhà ngoài trời sản phẩm của heijco kích thước Vỏ tủ 800x600x200 800x600 600x800 mm độ cao 800 mm 80 cm độ rộng 600 mm 60 cm độ sâu 200 mm 20 cm tôn dày 0.8 sơn tĩnh điện,,600x400x200 enclosure, sản xuất gia công vỏ tủ điện dân dụng trong nhà ngoài trời sản phẩm của heijco kích thước Vỏ tủ 600x400x200 600x400 400x600 mm độ cao 600 mm 60 cm độ rộng 400 mm 40 cm độ sâu 200 mm 20 cm tôn dày 0.8 sơn tĩnh điện,,600x400x180 enclosure, sản xuất gia công vỏ tủ điện dân dụng trong nhà ngoài trời sản phẩm của heijco kích thước Vỏ tủ 600x400x180 600x400 400x600 mm độ cao 600 mm 60 cm độ rộng 400 mm 40 cm độ sâu 180 mm 18 cm tôn dày 0.8 sơn tĩnh điện,,450x350x150 enclosure, sản xuất gia công vỏ tủ điện dân dụng trong nhà ngoài trời sản phẩm của heijco kích thước Vỏ tủ 450x350x150 450x350 350x450 mm độ cao 450 mm 45 cm độ rộng 350 mm 35 cm độ sâu 150 mm 15 cm tôn dày 0.8 sơn tĩnh điện,,400x300x150 enclosure, sản xuất gia công vỏ tủ điện dân dụng trong nhà ngoài trời sản phẩm của heijco kích thước Vỏ tủ 400x300x150 400x300 300x400 mm độ cao 400 mm 40 cm độ rộng 300 mm 30 cm độ sâu 150 mm 15 cm tôn dày 0.6 mm li ly sơn tĩnh điện,,350x550x130 enclosure, sản xuất gia công vỏ tủ điện dân dụng trong nhà ngoài trời sản phẩm của heijco kích thước Vỏ tủ 350x550x130 350x550 550x350 mm độ cao 350 mm 35 cm độ rộng 550 mm 55 cm độ sâu 130 mm 13 cm tôn dày 0.6 mm li ly sơn tĩnh điện,,350x250x150x0.6 enclosure, sản xuất gia công vỏ tủ điện dân dụng trong nhà ngoài trời sản phẩm của heijco kích thước Vỏ tủ 350x250x150 350x250 250x350 mm độ cao 350 mm 35 cm độ rộng 250 mm 25 cm độ sâu 150 mm 15 cm tôn dày 0.6 mm li ly sơn tĩnh điện,,300x200x100x0.6 enclosure, sản xuất gia công vỏ tủ điện dân dụng trong nhà ngoài trời sản phẩm của heijco kích thước 300x200x100 300x200 mm độ cao 300 mm độ rộng 200 mm độ sâu 100 mm tôn dày 0.6 mm sơn tĩnh điện,,270x190x100 enclosure, sản xuất gia công vỏ tủ điện dân dụng trong nhà ngoài trời sản phẩm của heijco kích thước 270x190x100 270x190 mm độ cao 270 mm độ rộng 190 mm độ sâu 100 mm tôn dày 0.6 sơn tĩnh điện,,210x160x100 enclosure, sản xuất gia công vỏ tủ điện dân dụng trong nhà ngoài trời sản phẩm của heijco kích thước 210x160x100 mm độ cao 210 mm độ rộng 160 mm độ sâu 100 mm tôn dày 0.6 sơn tĩnh điện,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á