Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

HEITECH drop light

HEITECH drop light #1

HEITECH drop light,HEITECH drop light, trading and supplying HEITECH drop light ,XL-8013 drop lamp,đèn thả trang trí bàn ăn phòng ăn quầy bar quán cafe màu đen kích thước 140x230 mm đường kính phi 140 mm 14 cm cao 230 mm 23 cm toàn quốc, đèn thả trang trí bàn ăn phòng ăn quầy bar quán cafe màu đen kích thước 280x360 mm đường kính phi 220 mm 22 cm toàn quốc, đèn thả trang trí bàn ăn phòng ăn quầy bar quán cafe màu đen kích thước 280x360 mm đường kính phi 220 mm 22 cm toàn quốc,,XL-8026 drop lamp,đèn thả trang trí bàn ăn phòng ăn quầy bar quán cafe màu trắng kích thước 280x360 mm đường kính phi 280 mm 28 cm cao 360 mm 36 cm toàn quốc,,XL-8071 drop lamp,đèn thả trang trí bàn ăn phòng ăn quầy bar quán cafe ròng rọc đối trọng màu trắng toàn quốc,,XL-8030 drop lamp,đèn thả trang trí bàn ăn phòng ăn quầy bar quán cafe hình nón màu trắng kích thước 240x290 mm đường kính phi 240 mm 24 cm cao 290 mm 29 cm toàn quốc,,XL-8124 drop lamp,đèn thả trang trí bàn ăn phòng ăn quầy bar quán cafe màu đồng thau loại cỡ nhỏ kích thước 180x280 mm đường kính phi 180 mm 18 cm cao 280 mm 28 cm toàn quốc,đèn thả trang trí bàn ăn phòng ăn quầy bar quán cafe màu đồng thau loại cỡ vừa trung bình kích thước 280x280 mm đường kính phi 280 mm 28 cm cao 280 mm 28 cm toàn quốc,đèn thả trang trí bàn ăn phòng ăn quầy bar quán cafe màu đồng thau loại cỡ vừa trung bình kích thước 390x280 mm đường kính phi 390 mm 39 cm cao 280 mm 28 cm toàn quốc,,Nordic-H-C drop lamp,đèn thả trang trí bàn ăn phòng ăn quầy bar quán cafe màu trắng mờ cát kích thước 190x410 mm đường kính phi 190 mm 19 cm cao 410 mm 41 cm toàn quốc,đèn thả trang trí bàn ăn phòng ăn quầy bar quán cafe màu trắng mờ cát kích thước 220x280 mm đường kính phi 220 mm 22 cm cao 280 mm 28 cm toàn quốc,đèn thả trang trí bàn ăn phòng ăn quầy bar quán cafe màu trắng mờ cát kích thước 350x200 mm đường kính phi 350 mm 35 cm cao 200 mm 20 cm toàn quốc,,Nordic-D drop lamp,đèn thả trang trí bàn ăn phòng ăn quầy bar quán cafe màu trắng mờ cát chất liệu nhôm gỗ kích thước 450x160 mm đường kính phi 450 mm 45 cm cao 160 mm 16 cm toàn quốc,,Nordic-F drop lamp,đèn thả trang trí bàn ăn phòng ăn quầy bar quán cafe màu trắng mờ cát chất liệu nhôm gỗ kích thước 204x200 mm đường kính phi 204 mm 20 cm cao 200 mm 20 cm toàn quốc,đèn thả trang trí bàn ăn phòng ăn quầy bar quán cafe màu trắng mờ cát chất liệu nhôm gỗ kích thước 320x250 mm đường kính phi 320 mm 32 cm cao 250 mm 25 cm toàn quốc,,XL-80009 drop lamp,đèn thả trang trí bàn ăn phòng ăn quầy bar quán cafe màu xanh da trời bên trong kiểu hoa văn lưới chất liệu nhôm sơn tĩnh điện kích thước 150x200 mm đường kính phi 150 mm 15 cm cao 200 mm 20 cm toàn quốc,,XL-8050 drop lamp,đèn thả trang trí bàn ăn phòng ăn quầy bar quán cafe màu xanh da trời bên trong màu trắng chất liệu nhôm sơn tĩnh điện kích thước 320x160 mm đường kính phi 320 mm 32 cm cao 160 mm 16 cm toàn quốc,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á