Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

High-end decorative lights

High-end decorative lights,High-end decorative lights, trading and supplying High-end decorative lights ,Luxury ceiling fan with lights QT02-T white,,Luxury ceiling fan with lights QT02-G wood,,Luxury ceiling fan with lights QT01-B silver,,Luxury ceiling fan with lights QT01-T white,,Luxury ceiling fan with lights QT01-N coffee brown,,8 hands Egyptian crystal chandelier AR-L128C,Đèn chùm pha lê Ai Cập CPS92 AR-L128C kích thước W640*H515 mạ vàng trắng 18k chất liệu pha lê Ai Cập hình bát giác nguồn sáng 8 chiếc bóng,,18 hands Egyptian crystal chandelier AR-L1218A,Đèn chùm pha lê Ai Cập CPS100 AR-L1218A mạ vàng trắng 18k kích thước W970*H700 chất liệu pha lê Ai Cập hình bát giác nguồn sáng E14*18 chiếc,,10 hands Egyptian crystal chandelier AR-L1210C,Đèn chùm pha lê Ai Cập CPS95 AR-L1210C kích thước W700*H640 đường kính 700 mm 70 cm cao 640 mm 64 cm mạ vàng trắng 18k chất liệu pha lê Ai Cập hình bát giác nguồn sáng 10 chiếc bóng,,2 layers 24 hands Egyptian crystal chandelier AR-L1212+12,Đèn chùm pha lê Ai Cập CPS102 AR-L1212+12 2 tầng 24 gọng kích thước W970*H760 đường kính phi 970 mm 97 cm cao 760 mm 76 cm chất liệu pha lê Ai Cập hình bát giác nguồn sáng 24 bóng,,10 hands Egyptian crystal chandelier AR-L1210B,Đèn chùm pha lê Ai Câp CPS94 AR-L1210B 10 tay gọng kích thước W700*H520 đường kính phi 700 mm 70 cm cao 520 mm 52 cm chất liệu mạ crôm pha lê Ai Cập hình bát giác nguồn sáng 10 chiếc E14,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á