Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

Signal cable

Signal cable #1

Signal cable,Signal cable, trading and supplying Signal cable ,PVC sheathed phone cable,1/0.5mm x1P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 0.4mm,1/0.5mm x2P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 0.4mm,1/0.5mm x3P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 0.5mm,1/0.5mm x4P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 0.5mm,1/0.5mm x5P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 0.5mm,1/0.5mm x6P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 0.6mm,1/0.5mm x10P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 0.6mm,1/0.65mm x10P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 0.6mm,1/0.5mm x20P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 0.7mm,1/0.65mm x20P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 0.7mm,1/0.5mm x25P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 0.7mm,1/0.65mm x25P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 0.8mm,1/0.5mm x30P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 0.8mm,1/0.65mm x30P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 0.9mm,1/0.5mm x40P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 1.0mm,1/0.65mm x40P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 1.0mm,1/0.65mm x50P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 1.2mm,1/0.65mm x60P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 1.2mm,1/0.65mm x100P Cáp điện thoại vỏ bọc PVC vỏ bọc dày 1.2mm,,SINO moisture-proof phone line wire,TLD1/0.5mm x1P/DE Dây điện thoại chống ẩm Sino vỏ bọc dầy 0.4 mm,TLD1/0.5mm x2P/DE Dây điện thoại chống ẩm Sino vỏ bọc dầy 0.4 mm,TLD1/0.5mm x3P/DE Dây điện thoại chống ẩm Sino vỏ bọc dầy 0.5 mm,TLD1/0.5mm x4P/DE Dây điện thoại chống ẩm Sino vỏ bọc dầy 0.5 mm,TLD1 x 2P/GY Dây điện thoại chống ẩm VANLOCK,TLD1 x 4P/GY Dây điện thoại chống ẩm VANLOCK,,VANLOCK coaxial cable,5C-FB/BC/80/VL cáp tín hiệu đồng trục anten antenna ăng ten 5C-FB lõi BC 80 sợi Vanlock đen,5C-FB/BC/80/VL/CA cáp tín hiệu đồng trục anten antenna ăng ten 5C-FB lõi BC 80 sợi Vanlock chống ẩm đen,,SP coaxial cable,4C-FB/RG59/CCS/64/SP cáp đồng trục anten antenna ăng ten 4C-FB RG59 lõi CCS 64 sợi SP đen,RG6/5C-FB/CCS/80/SP cáp đồng trục anten antenna ăng ten RG6 5C-FB lõi CCS 80 sợi SP đen,RG6/5C-FB/CCS/80/SP/TR cáp đồng trục anten antenna ăng ten RG6 5C-FB lõi CCS 80 sợi SP trắng,,SINO coaxial cable,RC59/4C-FB/BC/80/SN/CA cáp dây tín hiệu anten antenna 4C-FB ( RG59) lõi BC 80 sợi chống ẩm đen,5C-FB/BC/96/SN cáp dây tín hiệu anten antenna 5C-FB lõi BC 96 sợi SINO đen,5C-FB/BC/96/SN/CA cáp dây tín hiệu anten antenna 5C-FB lõi BC 96 sợi SINO chống ẩm đen,RG-6U/BC/96/SN cáp dây tín hiệu anten antenna RG-6U lõi BC 96 sợi SINO đen,RG11/7C-FB/BC/112/SN cáp dây tín hiệu anten antenna RG11(7C-FB) lõi BC 112 sợi SINO,RG-8U/3C-2V/BC/SN cáp dây tín hiệu anten antenna RG8U(3C-2V) lõi BC SINO,10D-FB/BC/SN cáp dây tín hiệu anten antenna 10D-FB lõi BC SINO,6C-FB/BC cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục lõi đồng đỏ BC,9C-FB cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục lõi đồng đỏ BC,7D-FB cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục TC,12D-FB cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục TC,RG6-4 cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục lõi đồng đỏ mềm BC,RG58 cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục lõi đồng đỏ BC,RC 178 cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục lõi đồng đỏ mềm BC,2.5C-2V cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục lõi đồng đỏ mềm BC,RG58A/U cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục lõi mềm TC,B12C-FT cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục đai nhôm,C12C-FT cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục đai nhôm,13C-FT cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục đai nhôm lõi đồng đỏ BC,A-13C-FT cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục đai nhôm lõi đồng đỏ BC,15C-2Vx8 cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục Digital TC,JB-Y(ST)1x2x0,8 cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục Digital lõi đồng đỏ BC,JB-Y(ST)Y2x2x0,6 cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục Digital lõi đồng đỏ BC,JB-YY 2x0,8 cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục Digital lõi đồng đỏ BC,SYV-75-2-2 cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục Digital lõi đồng đỏ BC,SYV-75-2-1x8 cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục Digital lõi đồng đỏ BC,SFYZ-75-2-1x8 cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục Digital lõi đồng đỏ BC,SYV-75-2-2x8 cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục Digital lõi đồng đỏ BC,CAT-5E cáp dây tín hiệu anten antenna đồng trục lõi đồng đỏ BC,,Sino UTP/LAN cable,cáp 5utp utp mạng lan internet không bọc bạc của sino,cáp 5ftp ftp mạng lan internet có bọc bạc của sino,cáp 6utp utp mạng lan internet có trục nhựa của sino,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á