Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

Circuit breaker

Circuit breaker,Circuit breaker, trading and supplying Circuit breaker ,MCCB 2P 75A/100A 50KVA BBW275SKY BBW2100SKY,Panasonic,MCCB,aptomat,aptomat khối,câì dao điện,cầu dao tự động,tự động đóng ngắt mạch,dòng định mức 75A,dòng định mức 75,dòng định mức 100A,dòng định mức 100,dòng cắt 5KA,điên áp 200VAC,thiết bị đóng cắt panasonic,thiết bị đóng cắt dân dụng,aptomat dân dụng,cầu dao dân dụng,cầu dao tự động dân dụng,BBW275SKY,BBW2100SKY,GD series,dòng GD,2 cực,aptomat 2 cực,cầu dao 2 cực,bảo vệ quá tải,chống quá tải,chống quá tải điện,bảo vệ ngắn mạch,chống ngắn mạch,,MCCB 2P 60A 5KA 200VAC BBW260Y,Panasonic,MCCB,aptomat,aptomat khối,câì dao điện,cầu dao tự động,tự động đóng ngắt mạch,dòng định mức 60A,dòng định mức 60,dòng cắt 5KA,điên áp 200VAC,thiết bị đóng cắt panasonic,thiết bị đóng cắt dân dụng,aptomat dân dụng,cầu dao dân dụng,cầu dao tự động dân dụng,BBW260Y,GD series,dòng GD,2 cực,aptomat 2 cực,cầu dao 2 cực,bảo vệ quá tải,chống quá tải,chống quá tải điện,bảo vệ ngắn mạch,chống ngắn mạch,,MCCB 2P 40A 10KA 200VAC BBW240SKY BBW250SKY,Panasonic,MCCB,aptomat,aptomat khối,câì dao điện,cầu dao tự động,tự động đóng ngắt mạch,dòng định mức 40A,dòng định mức 50,dòng cắt 10KA,điên áp 200VAC,thiết bị đóng cắt panasonic,thiết bị đóng cắt dân dụng,aptomat dân dụng,cầu dao dân dụng,cầu dao tự động dân dụng,BBW240SKY BBW250SKY,bảo vệ quá tải,bảo vệ quá tải điện,chống quá tải,chống quá tải điện,bảo vệ ngắn mạch,chống ngắn mạch,,Schneider Easy9 1P+N Surge Protection,aptomat chống sét lan truyền 1P+N schneider 20kA EZ9L33620,european origin,asian origin,,Schneider Eazy9 3P+N Surge Protection,aptomat chống sét lan truyền 3P+N schneider 20kA EZ9L33720,aptomat chống sét lan truyền 3P+N schneider 45kA EZ9L33745,european origin,asian origin,,Schneider Easy9 1P Surge Protection,aptomat chống sét lan truyền 1P schneider 20kA EZ9L33120,aptomat chống sét lan truyền 1P schneider 45kA EZ9L33120,european origin,asian origin,,Schneider Easy9 RCBO 1P+N 4.5kA 30mA AC,cầu dao chống dòng rò 1P+N 10A 30MA 4.5KA RCBO EZ9D34610 schneider,cầu dao chống dòng rò 1P+N 16A 30MA 4.5KA RCBO EZ9D34616 schneider,cầu dao chống dòng rò 1P+N 20A 30MA 4.5KA RCBO EZ9D34620 schneider,cầu dao chống dòng rò 1P+N 25A 30MA 4.5KA RCBO EZ9D34625 schneider,cầu dao chống dòng rò 1P+N 32A 30MA 4.5KA RCBO EZ9D34632 schneider,cầu dao chống dòng rò 1P+N 40A 30MA 4.5KA RCBO EZ9D34640 schneider,european origin,asian origin,,Schneider Easy9 RCCB 300mA 4P AC,cầu dao chống dòng rò aptomat chống giật 4P 300mA 40A EZ9R64440,cầu dao chống dòng rò aptomat chống giật 4P 300mA 63A EZ9R64463,european origin,asian origin,,Schneider Easy9 RCCB 30mA 4P AC,cầu dao chống dòng rò aptomat chống giật 4P 30mA 25A EZ9R34425,cầu dao chống dòng rò aptomat chống giật 4P 30mA 40A EZ9R34440,cầu dao chống dòng rò aptomat chống giật 4P 30mA 63A EZ9R34463,European origin,Asian origin,,Schneider Easy9 RCCB 30mA 2P AC,cầu dao chống dòng rò aptomat chống giật 2P 30mA 25A EZ9R36225,cầu dao chống dòng rò aptomat chống giật 2P 30mA 40A EZ9R36240,cầu dao chống dòng rò aptomat chống giật 2P 30mA 40A EZ9R36263,European origin,Asian origin,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á