Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

WireCadi-sun wire

Cadi-sun wire

Cadi-sun wire

Price: Call

Viewed : 0

Buy

Product detail Cadi-sun wire

I. DÂY ĐƠN MỀM - Dây điện dân dụng Cadi-sun

TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Kết cấu ruột dẫn Đóng gói
Dây pha Trung tính
Số sợi ĐK Số sợi ĐK m
Điện áp 300/500V, dùng để lắp đặt bên trong
1 20215103 VCSF 1x0.5  20 0.177     200
2 20215106 VCSF 1x0.75  30 0.177     200
3 20215108 VCSF 1x1.0 30 0.20     200
Điện áp 450/750V, dùng để lắp đặt cố định
4 20215111 VCSF 1x1.5 30 0.24     100
5 20215114 VCSF 1x2.5  50 0.24     100
6 20215117 VCSF 1x4.0 52 0.30     100
7 20215121 VCSF 1x6.0 80 0.30     100
8 20215124 VCSF 1x10.0 140 0.30     100

II. DÂY OVAN 2 RUỘT MỀM - Dây điện dân dụng Cadi-sun

TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Kết cấu ruột dẫn Đóng gói
Dây pha Trung tính
Số sợi ĐK Số sợi ĐK m
1 20225206 VCTFK 2x0.75 30 0.177     100 & 200
2 20225208 VCTFK 2x1.0 30 0.20     100 & 200
3 20225211 VCTFK 2x1.5 30 0.24     100 & 200
4 20225214 VCTFK 2x2.5 50 0.24     100 & 200
5 20225218 VCTFK 2x4.0 52 0.30     100 & 200
6 20225221 VCTFK 2x6.0 80 0.30     100 & 200

III. DÂY TRÒN 2 RUỘT MỀM

TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Kết cấu ruột dẫn Đóng gói
Dây pha Trung tính
Số sợi ĐK Số sợi ĐK m
1 20225106 VCTF 2x0.75 30 0.177     200
2 20225108 VCTF 2x1.0 30 0.20     200
3 20225111 VCTF 2x1.5 30 0.24     200
4 20225114 VCTF 2x2.5 50 0.24     200
5 20225117 VCTF 2x4.0 52 0.30     200
6 20225121 VCTF 2x6.0 80 0.30     200

 

 

Also in this category

Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á