Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

Ventilation duct and fanVentilation duct and fan

Ventilation duct and fan

Ventilation duct and fan

Price: Call

Viewed : 0

Product detail Ventilation duct and fan

 

Dimension

Diameter (mm)

300~800

Un (V)

440/380 VAC

Capacity (m3/h)

3.000~40.000

Hz

50/60 Hz – 3P

Pressure (Pa)

200~400

Kw

0.55~7.5

Protection

IP 54 - Ex

 

BẢNG GIÁ THAM KHẢO

(Xin liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất

NAME CODE THÔNG SỐ KT ĐƠN GIÁ
Voltage

POWER

KW

Tốc độ V/p Áp lực PA Lưu lượng m3 / h Đường kính

Quạt hướng trục loại 380V - 50Hz

Quạt hướng trục loại 380V - 50H Quạt gió HEI11 - 0.55 380V 0,55 2900 392 2900 - 3000 306 Liên hệ
Quạt hướng trục loại 380V - 50H Quạt gió HEI11 - 0.75 380V 0,75 2900 392 2900 - 3000 325 Liên hệ
Quạt hướng trục loại 380V - 50H Quạt gió HEI11 - 1.5 380V 1,5 2900 392 4700-4800 437 Liên hệ
Quạt hướng trục loại 380V - 50H Quạt gió HEI 14 - 1.5 380V 1,5 1450 392 6.000 590 Liên hệ
Quạt hướng trục loại 380V - 50H Quạt gió HEI 2.12 - 2.2 380V 2,2 1450 392 12.000 590 Liên hệ
Quạt hướng trục loại 380V - 50H Quạt gió HEI11 - 5.5 380V 5,5 1450 392 17500 -18000 785 Liên hệ
Quạt hướng trục loại 380V - 50H Quạt gió HEI12 - 5.5 - 1 380V 5,5 1450 392 20000 - 20500 785 Liên hệ
Quạt hướng trục loại 380V - 50H Quạt gió HEI 15 - 5.5 380V 5,5 1450 392 24.000 785 Liên hệ
Quạt hướng trục loại 380V - 50H Quạt gió HEI 2.12 - 5.5 380V 5,5 1450 392 18.000 590 Liên hệ

Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H

Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H Quạt gió HEI11 - 0.55 - EX ( phòng nổ ) 380V 0,55 2900 392 2900-3000 306 Liên hệ
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H Quạt gió HEI15 - 0.55 - EX ( phòng nổ ) 380V 0,55 2900 295 4.000 322 Liên hệ
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H Quạt gió HEI 13 - 1.5 - EX ( phòng nổ ) 380V 1,5 2900 392 5.000 437 Liên hệ
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H Quạt gió HEI11 - 2.2 - EX ( phòng nổ ) 380V 2,2 1450 392 7400-7600 592 Liên hệ
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H Quạt gió HEI 2.12 - 2.2 - EX (phòng nổ) 380V 2,2 1450 392 12.000 590 Liên hệ
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H Quạt gió HEI 14 - 2.2 - EX ( phòng nổ ) 380V 2,2 2900 392 12.000 490 Liên hệ
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H Quạt gió HEI11 - 3.7 - EX ( phòng nổ ) 380V 3,7 1450 392 11500 - 12000 592 Liên hệ
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H Quạt gió HEI13 - 2.2 - PR ( phòng nổ loại dây cô doa ) 380V 2,2 1435 392 6.000 390 Liên hệ
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H Quạt gió HEI16 - 4 - PR -EX (phòng nổ loại dây cô doa ) 380V 4 1435 392 10.000 490 Liên hệ
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H Quạt gió HEI17 - 2.2 PR - EX (phòng nổ loại kèm lấm động cơ phía ngoài ) 380V 2,2 2800 260 6.000 390 Liên hệ
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H Quạt gió HEI16.1-4PR - EX (phòng nổ loại kèm lấm động cơ phía ngoài ) 380V 4 1440 260 9.000 500 Liên hệ
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H Quạt gió HEI16 -5PR - EX (phòng nổ loại kèm lấm động cơ phía ngoài ) 380V 5,5 1445 260 12.000 700 Liên hệ

Quạt hướng trục loại 440V - 60Hz

Quạt hướng trục loại 440V - 60Hz Quạt gió HEI12 - 0.37 440V 0,37 1700 392 1200 - 1300 306 Liên hệ
Quạt hướng trục loại 440V - 60Hz Quạt gió HEI12 - 0.75 440V 0,75 1700 392 1800 - 2000 325 Liên hệ
Quạt hướng trục loại 440V - 60Hz Quạt gió HEI12 - 1.5 440V 1,5 1700 392 4700-4800 437 Liên hệ
Quạt hướng trục loại 440V - 60Hz Quạt gió HEI12 - 5.5 440V 5,5 1750 392 22000 - 22500 785 Liên hệ
Quạt hướng trục loại 440V - 60Hz Quạt gió HEI12 - 4 - EX ( phòng nổ ) 440V 4 1750 392 11750-12000 592 Liên hệ

Lấm gió cho quạt hướng trục các loại

Lấm gió cho quạt hướng trục các loại Lấm gió cho quạt hướng trục phi 300 tôn dày 8.5ly             Liên hệ
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại Lấm gió cho quạt hướng trục phi 350 tôn dày 8.5ly             Liên hệ
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại Lấm gió cho quạt hướng trục phi 450 tôn dày 8.5ly             Liên hệ
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại Lấm gió cho quạt hướng trục phi 600 tôn dày 8.5ly             Liên hệ
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại Lấm gió cho quạt hướng trục phi 800 tôn dày 8.5ly             Liên hệ
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại Lấm gió cho quạt buồng bơm phi 400 tôn dày 8.5ly có lưới đồng             Liên hệ
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại Lấm gió cho quạt buồng bơm phi 500 tôn dày 8.5ly có lưới đồng             Liên hệ
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại Lấm gió đóng mở nhanh cho quạt BM hướng trục phi 450 tôn dày 8.5ly             Liên hệ
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại Lấm gió đóng mở nhanh cho quạt BM hướng trục phi 800 tôn dày 8.5ly             Liên hệ
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á