Giỏ hàng

TÀU HÀNG RỜI 13200 DWT TRƯỜNG MINH OCEAN

  • Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tàu Thủy Đông Bắc - DONGBACSHIN
  • Đóng tại : DONGBACSHIN
  • Loại tàu : Tàu hàng rời 13.200 DWT
  • Cấp đăng kiểm : RINA
  • Năm thực hiện : 2014
  • Hạng mục : 

- Sản xuất, cung cấp, thi công hệ thống tủ bảng điện chính, tủ điện sự cố, tủ điện phân phối, bàn điều khiển buồng lái, bàn điều khiển buồng máy...

- Sản xuất, cung cấp, thi công hệ thống thang máng cáp, cơ khí hỗ trợ lắp đặt các thiết bị điện

- Cung cấp và thi công hệ thống hệ thống dây cáp điện

- Cung cấp và thi công hệ thống đèn hàng hải & chiếu sáng

- Cung cấp và thi thông hệ thống báo cháy 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa