Giỏ hàng

TÀU DẦU TRƯỜNG MINH OCEAN

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
Năm thực hiện : 2018
Hạng mục thi công và cung cấp :

  • Thang cáp và các vật tư cơ khí
  • Tủ điện chính, máy biến áp
  • Tủ điện phụ, hộp khởi động, bu lông đi kèm
  • Bàn điều khiển buồng lái, buồng máy
  • Dây cáp điện kèm vật tư phụ
  • Đèn, chuông, báo cháy

 

XÂY LẮP HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ CUNG CẤP VẬT TƯ TÀU THỦY

Danh mục tin tức

Từ khóa