Giỏ hàng

TÀU CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM 8004

  • Chủ đầu tư : Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển
  • Đóng tại : Công ty đóng tàu 189 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng)
  • Loại tàu : Tàu cảnh sát biển
  • Cấp đăng kiểm : thuộc bộ Quốc Phòng
  • Năm thực hiện : 2016
  • Hạng mục : Thi công hệ thống dây cáp điện bao gồm kéo dây cáp điện theo tuyến, đai lạt hoàn chỉnh dây cáp điện và kết nối hệ thống cáp điện

Danh mục tin tức

Từ khóa