Giỏ hàng

CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI

Chủ đầu tư : CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI
Năm thực hiện : 2016
Hạng mục thi công và cung cấp :

  • Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống tủ bảng điện 
  • Cung cấp dây cáp điện

CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ XÂY LẮP HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

Danh mục tin tức

Từ khóa