Giỏ hàng

SÂN VẬN ĐỘNG LẠCH TRAY

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG
Năm thực hiện : 2021
Hạng mục thi công và cung cấp :

  • Cung cấp và lắp đặt hệ thống tủ bảng điện
  • Cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng
  • Nâng cấp hệ thống điện cho các phòng của SVĐ

 

Danh mục tin tức

Từ khóa