Giỏ hàng

KHO NGOẠI QUAN VINALINES

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM
Năm thực hiện : 2018
Hạng mục thi công và cung cấp :

  • Cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng

XÂY LẮP HỆ THỐNG ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ CUNG CẤP VẬT TƯ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

Danh mục tin tức

Từ khóa