Giỏ hàng

PHỐ ĐI BỘ HỒ TAM BẠC

Chủ đầu tư : HEIJCO
Năm thực hiện : 2019
Hạng mục thi công và cung cấp :

  • Cung cấp và lắp đặt hệ thống tủ bảng điện
  • Thi công hệ thống điện chiếu sáng

 

XÂY LẮP HỆ THỐNG ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ CUNG CẤP VẬT TƯ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

Danh mục tin tức

Từ khóa